Strona 107

Tom IV

nieczystą myśl hołubioną w sobie znosić będziesz musiał takież cierpienia, i to bezustannie i wszystkie naraz – a cóż to za udręka!

3. Rozważ, ma duszo, jakiej dostąpisz nagrody, gdy czynić będziesz, co tylko możesz, by zachować w sobie czystość umysłu. Będziesz widział Boga; oglądać będziesz Istotę Bożą, ujrzysz trzy Osoby Trójcy św. – Ojca, Syna i Ducha Świętego; poznasz wszystkie Boże tajemnice, jakie teraz oglądasz w wierze. Ujrzysz Potęgę Boga, Mądrość Boga, nieskończoną Dobroć Boga; ujrzysz Boskie Przymioty – a wszystko to oglądać będziesz w tym jaśniejszym świetle, im więcej przykładałeś uwagi do zachowania czystości umysłu. Cieszyć się będziesz przez całą wieczność widzeniem Boga i wszystkich Jego Przymiotów – o, co to będzie za błogość! A również, im wierniej naśladować będziesz Maryję w Jej duchowej czystości, tym bardziej zbliżysz się do tej doskonałości w oglądaniu Boga, z jaką to czyni Najśw. Dziewica.

Akty strzeliste[336]

Żałuję, Boże mój, że nie strzegłem czystości moich myśli. Boże mój, jestem niegodny daru doskonałej czystości umysłu, lecz Ty ze swego miłosierdzia udzielisz mi tego przez zasługi Jezusa i przez czystość ducha Najśw. Maryi.

Owoc

Dla zachowania czystości umysłu trzeba, aby ten umysł zajmował się Bogiem, a nie miał pożywki w myślach nieczystych. Dlatego oddawajcie się często modlitwie ustnej czy tej myślnej; a jeśli macie nieprzyzwoite książki czy piosenki, szkatuły, zegary czy wachlarze z nieodpowiednimi rycinami, to – po zasięgnięciu rady roztropnego spowiednika – postarajcie się, by to, co ma być spalone – było spalone, a co ma być poprawione czy też zniszczone -niech będzie poprawione względnie zniszczone; to zaś czyniąc, będziecie w Raju mieć wielką nagrodę.

Rozważanie o czystości woli czy serca

1. Zważ, duszo moja, jak bardzo czyste winny być uczucia serca u chrześcijanina oddanego Najśw. Maryi. Jeżeli każdy człowiek ma kierować uczucia swego serca ku Dobru najwyższemu, jakim jest Bóg, to o ileż bardziej chrześcijanin oddany Maryi winien czynić

[336] Pierwotne „Boże mój, jestem niegodny”, zostało przekreślone.