Strona 106

Tom IV

przez którą mógłbyś w sposób zasługujący udoskonalać siebie jako żywy Jego obraz? Odpowiem ci na to z matczyną[333] miłością: Bóg tak zarządził, bo w nieskończonej swej miłości czeka na ciebie w Raju, abyś Bogu samemu przez wieczność całą był podobny w chwale.

A zatem zbierz się, synu, na odwagę i gdy przy praktykowaniu Wiary, Nadziei i Miłości oraz wszystkich [innych] cnót odczuwasz ciężar ludzkiej natury czy następstw grzechu Adama, albo gdy czujesz ataki pokus, to ufny w pomoc łaski, jaką dla ciebie ciągle wypraszam, mów tak do siebie: pełniąc dobro wszelkiego rodzaju i pokonując wszelkie pokusy, będę w ujawnianiu (czegoś) z chwały Boga, będę Jemu podobny przez całą wieczność: „Będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go, jako jest” (l J 32)[334].

49. [RÓŻNE ROZWAŻANIA]

l.[335]

2. Karta czysta.

3. Rozważanie o czystości umysłu

1. Rozważ, o duszo moja, jaka powinna być czystość umysłu u chrześcijanina oddanego Maryi. Jeżeli każdy człowiek ma stale ukierunkowywać swoją uwagę na nieskończoną Prawdę, jaką jest Bóg – Czystość z istoty samej – to o ileż bardziej chrześcijanin oddany Maryi powinien uczynić wszystko, by trzymać się jak najdalej od przelotnych nawet myśli nieczystych, a to tym bardziej, że wzywa go do tego tak wzniosła czystość ducha Maryi, a dla dojścia do tej czystości może Jej wstawiennictwo uzyskuje potrzebne dlań łaski!

2. Zważ, duszo moja, na jak wielkie narażasz się zło, jeśli nie czynisz wszystkiego, co możliwe w celu zachowania swych myśli w czystości: przez całą wieczność nie będziesz widział Boga! Nie będziesz mógł oglądać Ojca, który cię stworzył, Syna, który cię odkupił, Ducha Świętego, który cię uświęcił; będziesz za to musiał oglądać wciąż demony – a cóż to za przerażający widok i za każdą

[333] Zob. przyp. 332.

[334] Na początku tekstu umieszczone są dwie uwagi: 1: „Od początku aż dotąd wszystko ułożone i napisane kapłańską ręką Ks. Wincentego Pallottiego” (dalej „Ks.” i nieczytelny podpis. 2: „Autograf Sługi Bożego Wincentego Pallottiego” Za zgodność: z kość. Najświętszego Zbawiciela na Fali, 17 lipca 1861, Karol M.(aria) Orlandi, Postulator sprawy”.

[335] 22- stronicowy fascykuł bez daty, z nagłówkiem ks. Hettenkofera: 1. Rozważanie o czystości umysłu – woli – wzroku – słuchu – języka – rąk – kroków.