Strona tytułowa

Tom III

ŚW. WINCENTY PALLOTTI

WYBÓR PISM

Tom III

INSTYTUT APOSTOLSKI

POLSKIEJ PROWINCJI

STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO W OŁTARZEWIE

ŚW. WINCENTY PALLOTTI

PISMA PALLOTTIEGO DOTYCZĄCE JEGO DUCHOWOŚCI

WYBORU DOKONAŁ I OPRACOWAŁ

KS. FRANCISZEK BOGDAN SAC

POZNAŃ-WARSZAWA PALLOTTINUM 1987

ISBN 83-7014-051-3

ZA POZWOLENIEM WŁADZY DUCHOWNEJ

Drukarnia Pallottinum, Poznań, Przybyszewskiego Zam. 70/86