Strona 99

Tom III

20. [REKOLEKCJE NA MONTECITORIO W PRZYGOTOWANIU DO DIAKONATU — 1817]

(Lumi — 51, t. II, s. 578—604; rok 1817) A. I. D. G. — D. O. S. — D. A. — I. M. I. — M. M. — A. E.[176]

[103] Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i boleści Najśw. Maryi Panny niech będą zawsze w sercach naszych.

„Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” [U l, 7]. Z rekolekcji przygotowawczych do diakonatu[177], rozpoczętych dnia 10 września 1817 roku, wyniosłem m. in. następujące refleksje i owoce:

[103a] 1. Konieczność odprawienia rekolekcji — i odprawienia ich dobrze, ponieważ wymaga tego 1) Bóg, 2) nakaz przełożonych, 3) cel, dla którego się je odprawia.

Owoc

Odprawiać rekolekcje gorliwie, oddalając, o ile to tylko możliwe, ducha pychy i lenistwa.

Ważność zbawienia duszy

2. Kiedy zbawia się duszę, zabezpiecza się: 1) dobra doczesne, 2) dobra cielesne, 3) cześć i dobre imię, 4) chwałę błogosławionych. Przeciwnie: jeśli zatraca się duszę, zatraca się też wymienione tu dobra.

Owoc

Przykładać się do zbawienia duszy własnej i [dbać o] duchowe zbawienie bliźniego.

Owoc z czytania duchownego

Traktować serio dążenie do uświęcenia od razu, nie czekając na kapłaństwo czy na późniejsze lata.

[103b] Odnowa

3. Łaski Pańskie: 1) są liczbowo ograniczone, 2) są przemijające w czasie. A zatem…

Owoc

Odpowiadać na dobrodziejstwa Pana, najmiłościwszego Ojca, z ochotą, pokorą i wdzięcznością.

[176] Ad Infinitam Dei Gloriom [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; Deus Omnia Semper [=Bóg wszystko zawsze]; Deus Adest [=Bóg jest obecny]; Jesus, Maria, Joseph [=Jezus, Maryja, Józef]; Memento Mori [=Pamiętaj, że umrzesz]; Aeternitas [=Wieczność].

[177] Wincenty otrzymał diakonat w bazylice Św. Jana Na Lateranie dnia 20 IX 1817 roku z rąk kard. Wikariusza Giulio Maria della Somaglia.