Strona 95

Tom III

tzn. nieprzyjmowania bez jego przyzwolenia czy stanowczej woli.

8. Od października 1823 roku [obowiązuje mnie] ślub, że nie będą powtarzał ani mówił, kto to jest ten, komu przekazałem wyróżniający list[171].

19. [WSKAZÓWKI DUCHOWE]

(Lumi — 3, t. I, s. 47—56; rok 1817) A. M. I. D. G. — I. M. L — D. A. — M. M.[172]

[102] Wskazówki duchowe[173]

[102a] 1. Kiedy mi się przydarzy stwierdzić lub usłyszeć, że ktoś inny dokonuje dla chwały Bożej bardzo wielkich rzeczy, to ogarnięty świętą zazdrością, powinienem dziękować Bogu i prosić żarliwie naszego Niebieskiego Ojca, by natchnął wszelkie stworzenia pragnieniem dziękowania temu Bogu, że istnieją stworzenia, które z całej duszy zajmują się oddawaniem chwały swojemu Stwórcy.

2. Jeżeli stwierdzę, że Pan nie powołał mnie do dokonywania wielkich rzeczy ku Jego chwale i ku pożytkowi Jego Kościoła, to mam przypominać sobie, że mimo to powinienem je wewnętrznie czynić, zgadzając się pokornie z wolą Bożą, ponieważ Bóg wymaga tego od wszystkich.

3. Gdy wchodzę do świętego przybytku Pana, mam sobie uprzytomnić, że jestem celnikiem, o którym mówi Ewangelia święta. Naśladując go, winienem prosić o darowanie mych win [por. Łk 18, 9-14]. Boże mój, Miłości nieskończona, Miłości! Miłości odwieczna, niewypowiedziana, niezmierna, niepojęta! Miłości! Miłości, daj, bym Cię odnalazł. O Miłości!

[102b] 4. Przy nauczaniu innych powinienem się modlić i troszczyć o to, by dla siebie uzyskać ten owoc, jaki widzieć pragnę u nauczanych przeze mnie. Wszelako niechaj we mnie i we wszystkich trwa pełnia miłości Bożej.

5. Muszę się starać, aby na skrzydłach pragnień docierać tam, dokąd czyny skutecznie dojść nie zdołają. O Miłości nieskończona! Miłości! Bracia Jezusa Chrystusa i synowie Matki Bożej módlcie się, abyśmy ja i wszyscy, teraz i zawsze, byli samą miłością.

6. Pomnijcie, że teraz, kiedyście jeszcze przy życiu i w łasce Bożej, działać możecie znacznie więcej niż wszyscy Święci zdziałali. Dlatego

[171] Nie wiadomo, o jaki list chodzi. Moccia, Lumi, I 264, nota 2.

[172] Ad Motorem Infinitam Dei Gloriom [= Dla większej, nieskończonej chwały Bożej]; Jezus, Maria, Joseph [= Jezus, Maryja, Józef]; Deus Adest [=Bóg jest obecny]; Memento Mori [= Pamiętaj, że umrzesz].

[173] Większość tych wskazówek dotyczy nie tylko samego Pallottiego, ale w ogóle osób dążących do doskonałości.