Strona 90

Tom III

gdy ja, z uwagi na mą bezbożność i pychę, nie skorzystam prawie nic w porównaniu z nimi. Toteż pragnę oddać Bogu taką chwałę, jaką oddawałyby Mu wszystkie stworzenia, każde, itd., gdyby ze wszystkich Bożych dobrodziejstw odnieśli owoc bezmierny, nieskończenie, itd., z doskonałością, itd. ∞ O§O. W trzeciej części będę prosił Boga, itd. za mych nauczycieli i innych mych dobroczyńców, a także o prawdziwy i istotny pożytek współstudentów. Odmówię wreszcie jakąś modlitwę ubogaconą również licznymi odpustami, by wspomóc dusze czyśćcowe.

[93c] W drodze do szkoły i z powrotem będę się zawsze starał o zrobienie choćby krótkiego nawiedzenia więcej niż najdroższego Oblubieńca duszy mej, Jezusa w Najśw. Sakramencie i mej więcej niż najukochańszej Matki Maryi. Będę się też starał odwiedzić kościół, w którym, jak wiadomo, jest wiele relikwii, jak dla mnie po drodze jest Chiesa Nuova, gdzie nawiedzając ołtarz św. Filipa zyskuje się odpusty miejsc świętych Jerozolimy, albo kościół della Minerva, po drodze do Kolegium Rzymskiego, bo są tam jeszcze [do uzyskania] liczne odpusty. Modlić się będę nie tylko za siebie, moich współstudentów i nauczycieli, ale jeszcze za wszystkie uniwersytety, kolegia, szkoły, itd. całego świata, a także za wszystkie stworzenia, aby ze wszelkich pouczeń i wewnętrznych oświeceń łaski odnosiły owoc bezmierny, nieskończony O§O, [oddając] nieskończenie Bogu bezgraniczną chwałę O§O.

Boże mój, niegodzien jestem łaski niezbędnej do wzrastającego coraz bardziej doskonalenia każdego momentu mego życia i do odpowiedniego dostosowywania rzeczy dotyczących szkoły do różnych okoliczności wyłaniających się z biegiem czasu po latach studiów. Ty jednak użyczysz mi wszystkiego przez miłosierdzie Twoje, przez zasługi Jezusa i Maryi, naszej Niepokalanej, więcej niż najukochańszej Matki (Oświadczenie generalne).

16. [MATERIAŁY DO PRACY NA TEMAT KIEROWNICTWA DUCHOWEGO]

(Lumi — 63, t. II, s. 754—761; rok 1816/1817) A. I. D. G. — I. M. I. — D. A. — M. M.[161]

[99] „Kto was słucha, Mnie słucha” [Łk 10, 16].

1. Jest rzeczą niemożliwą, aby dusza dobrze ugruntowana w cnocie wiary nie uznawała, że [to] co mówi jej ojciec duchowy, jest właściwie tym, co powiedziałby jej sam Bóg, gdyby do niej w słyszalny sposób przemówił; dlatego też słuchając spowiednika, słucha się Boga.

[161] Ad Infinitam Dei Gloriom [=Dla nieskończonej chwały Bożej]; Jesus, Maria, Joseph [= Jezus, Maryja, Józef]; Deus Adest [= Bóg jest obecny]; Memento Mori [= Pamiętaj, że umrzesz],