Strona 88

Tom III

[97a] Ja zaś, więcej niż najbardziej niewdzięczne stworzenie, ja N. N. zarówno z powodu przynależności do Jedynego i Troistego Boga O§O, Jezusa, itd., Maryi, itd., Aniołów i Świętych, dusz czyśćcowych i wszystkich sprawiedliwych, jak i dla dopełnienia wszystkiego według woli Bożej (Oświadczenie generalne), ja N. N., mając na uwadze to, że wszystkie inne stworzenia miłują Boga daleko więcej niż ja, pragnę — leżąc twarzą na ziemi — okazywać im posłuszeństwo i szacunek przez całą wieczność i błagać je, by mnie nauczyły miłować Boga i ułatwiły mi gruntowną znajomość własnej mej nędzy (Oświadczenie generalne).

[97b] Każde spotykające mnie cierpienie, każdą myśl, każdą pracę, itd., wolną nawet od dobrowolnej niedoskonałości, pragnę teraz i przez całą wieczność w zjednoczeniu z zasługami, itd. Jezusa i Maryi[158] znosić z miłości oraz dla oddania Bogu uwielbienia i chwały, itd O§O (Oświadczenie generalne).

Przypominać sobie zawsze w każdym ucisku, że Jezus, itd. znosił najcierpliwiej utrapienia i męki, i to daleko boleśniejsze i gorsze niż te wszystkie, jakie my znieść możemy (Oświadczenie generalne).

Proszę dobrego mego Ojca, aby raczył udzielić mi prostoty większej niż prostota gołębia (Oświadczenie generalne).

[97c] Zwracając oczy na najfatalniejszą mą wobec Boga niewdzięczność, widzę z całą pewnością, żem niezdolny dostąpić nawet niezmiernie małej cząsteczki odpustu; kiedy jednak wzrok swój skieruję, choć bardzo przelotnie, na nieskończoną dobroć Boga, itd., na zasługi Jezusa, itd., Maryi, itd., Aniołów, itd., Świętych, itd., dochodzę do całkowitej pewności, że uzyskam wszystkie odpusty, jakich tylko dostąpić mogę za spełniane uczynki, oraz że jeśli dla mej niewdzięczności byłem naj bardziej pewny, iż nie zdołam dostąpić najmniejszej nawet cząsteczki odpustu, to dla nieskończonej dobroci Bożej mam najzupełniejszą pewność, że nie utracę z niego nawet najdrobniejszej cząstki. Przeciwnie, pragnę w każdym z nieprzeliczonych momentów dostąpić wszystkich odpustów mnożonych w nieskończoność, itd., z doskonałością, itd., które by można zdobyć dzięki zasługom Jezusa, itd., Maryi, itd., Aniołów, itd., Świętych i sprawiedliwych, itd., nieskończenie, itd. I jestem tak pewny, że Pan przez czystą swą dobroć, i przez zasługi Jezusa, itd., Maryi, itd., Aniołów, itd., Świętych, itd., udzieli mi tego wszystkiego, co jest możliwe, iż wolałbym raczej nieprzeliczoną ilość razy i z nieskończoną udręką, itd., umierać, niż stracić taką pewność; proszę też Boga, by pozwolił mi raczej wycierpieć wszystkie kary, niż takiej pewności się pozbawić (Oświadczenie generalne).

[97d] Któż wypowie mą nędzę, moje ubóstwo, złość, niewdzięczność i bezbożność moją, itd. ∞ Nikt, nikt, nikt inny, jak tylko Ty, mój Boże (Oświadczenie generalne).

Panie, wszyscy inni miłują Cię naprawdę, lecz ja nie miłuję Ciebie (Oświadczenie generalne).

[158] „w zjednoczeniu… i Maryi” — dod. późn.