Strona 77

Tom III

to zniesławienie z wielką pogodą ducha i z cierpliwością, w samym centrum Paryża.

Święty Franciszek Salezy został oszczerczo posądzony o stosunki z publiczną nierządnicą [szkalującym go] sfałszowanym pismem, jakie rozwieszano na miejscach publicznych. Widząc to Święty powiedział: ,,Listu nie pisałem, choć charakter pisma jest do mego podobny”. Przez trzy i pół roku znosił to oszczerstwo ku swej ogromnej niesławie, choć domownicy radzili mu, by wykazał swoją niewinność.

Pewna mniszka benedyktynka, zmarła około 30 lat temu, mawiała, że jest gotowa raczej dać sobie uciąć głowę, niż dopuścić się choćby jednego grzechu.

[91] Inny owoc: Ogromnie pragnę (zdając się jednak zupełnie na wolę Bożą i uwielbiając Boskie Jego wyroki), aby rychło nastąpił koniec świata, i to tylko z tego powodu, by wraz ze światem skończył się grzech. (Zarówno tu jak i przy innych owocach odwołuję się do Oświadczenia generalnego)

[91a] Owoce osiągnięte z czytania duchownego.

Będę rozważał często zdanie św. Bernarda, by coraz bardziej pobudzać się zawsze do gorliwości: Czyż już niczego nie trzeba się bać, gdy początek wydaje się nienaganny i intencja czysta? Owszem, należy się lękać, i to bardzo! Bo ci, którzy rozpoczęli w duchu, nie zawsze duchem kończą, lecz niektórzy ciałem (Deci. divit, et mor: Cler. Gal. 3).

Łaski Boże, jak np. wewnętrzne oświecenia i poruszenia, są najpierw ograniczone, jak ograniczone były np. pod Jerychem do siedmiu okrążeń, które wokół murów wykonywali kapłani [por. Joz 6]; po wtóre są przejściowe, gdyż przychodzą i nie wracają więcej, jak to czytamy o Jezusie Chrystusie, że „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich” [Dz 10, 38]; ci, co nie odpowiedzieli na pierwsze wołanie Jezusa Chrystusa, nie zostali po raz wtóry wezwani. Dlatego św. Augustyn zwykł mawiać: „Lękam się Jezusa przechodzącego obok”[136].

[91b] Owoc: Będę się starał nie nadużywać danej łaski, lecz wsparty Bożą pomocą postaram się odpowiadać i bardzo starannie, i z wielką dokładnością.

3) Zaniechanie dobrego jest: wielkim złem w przypadku rady, bardzo wielkim złem w razie przykazania.

Owoce: Będę się starał korzystać ze wszystkich nawet najmniej szych okazji, by czynić dobrze i postępować podobnie jak kupiec w podanym [tu] przykładzie:

Przykład

Pewien kupiec nazwiskiem Lapis — o ile się nie mylę — zgromadził olbrzymie bogactwa starając się jedynie o to, aby nie pominąć nigdy

[136] Zob. Sermo 88; Migne, PL 38 546.