Strona 76

Tom III

Święty Ignacy[132] [uczynił to samo] w czasie czytania zdania Ewangelii: „Cóż pomoże” [Mt 16, 26], itd.

Święty Ambroży zwie Pismo św. „Księgą kapłańską”.

[90c] 3) Czas [to dar]: drogocenny, krótki, niepowetowany. Owoc: Za łaską Bożą chcę go tak dobrze spożytkować, jakby to czynił zmarły, gdyby powrócił do życia; chcę też naprawić czas miniony.

Przykłady: Pewien zakonnik ujrzał w czasie modlitwy potępionego człowieka mówiącego: ”O, gdyby tak otrzymać choć kwadrans czasu — świat zobaczyłby cuda pokuty” (Żywoty Ojców)[133]

Pewien rycerz po okresie życia spędzonego wśród uciech doczesnych porzucił świat i został cystersem. Miał pokusę, przez którą wróg duszy go dręczył, że jego nawrócenie nie podoba się Bogu, gdyż najpiękniejsze lata życia swojego ofiarował światu, a tylko to, co mu zostawało, oddawał Bogu, jakby dając Mu resztki wyciśniętych mandarynek. Pokusę tę zdołał w sobie przemóc jedynie drogą wielkich pokut, przy wsparciu modłami swych współbraci mnichów. Święty Hieronim nazywa czas ceną wieczności[134].

[90d] 4) Łatwo jest przyjąć, że zbawi się ksiądz świecki, lecz także łatwo — że się potępi!

Owoc: Mam nadzieję prowadzić za łaską Bożą życie według moralnych zasad Jezusa Chrystusa i według świętych kanonów, które postanawiam odczytywać często.

Święty Leon [napisał]: Jest trudną rzeczą, aby skończyło się dobrze, co się źle zaczęło (Księga o życiu kontempl., rozdz. 21)[135].

3. [135a] Święty Augustyn nazywa grzech: 1) złem bezwzględnym, 2) złem wszelkim, 3) złem największym.

Owoce: Proszę Boga, by raczył pozwolić mi raczej po nieskończone razy umierać i cierpieć nie kończące się kary i męczeństwa, niż dobrowolnie popełnić choćby jeden grzech lekki. Będę się starał grzech udaremniać i sprawiać to, aby wszyscy oddawali Bogu, gdyby to było możliwe, nawet nieskończoną chwałę.

[90e] Gdy mi ktoś powie, że grzeszy wskutek niewiedzy, to wsparty łaską odpowiem z miłością: „Uznaję, że grzeszysz z niewiedzy, lecz któż bardziej pozbawiony wiedzy niż św. Izydor [Rolnik]” [135b].

Przykłady

Oczerniony jako złodziej 600 skudów, które rzekomo sobie przywłaszczył, św. Wincenty a Paulo, uznając za zło jedynie grzech, znosił

[132] Rozumie się, św. Ignacy Loyola (†1556).

[133] Żywoty znane z przekładu Dominika Cavalca (†1342).

[134] por. Migne, PL 30 1079.

[135] Święty Leon Wielki, pap. (†461)