Strona 75

Tom III

[90a] Święty Bernard: Dzień objawień, dzień milczenia. Święty Bazyli: Samotność jest zwierciadłem dusz[129].

1. Punkty: Milczenie 1) wymaga wkładu, 2) przynosi pożytek.

Owoce: Za łaską Bożą będę się starał skupiać i myśleć, że rekolekcje -w każdej okoliczności są pożyteczne dla mnie.

2. Punkty: Zbawienie własne 1) to jedynie doniosła sprawa 2) to sprawa najtrudniejsza.

Owoce: 1) Często zwracać się do Pana: „Daj mi poznać cel”, 2) naśladować w tym Świętych.

Przykłady

Święty Andrzej Avellino obchodził cele swych zakonników pytając ich, czy się zbawi.

Święta Magdalena de Pazzi stawiała sobie w ostatnim dniu swego życia [pytanie], czy dostąpi zbawienia.

Święty Alojzy Beltrando[130] wypytywał się swych zakonników, czy będzie zbawiony.

[90b] Owoce z czytania duchownego

1) By serce mieć oderwane od spraw ziemskich — czego jako osoba, duchowna powinienem się trzymać w praktyce, jak i innych nauczać — będę się starał naśladować przykład Jezusa Chrystusa, irtd., i przykład dobrych i świętych ludzi świeckich (Bilan, del Che., str. 166)[131].

2) Konieczność czytania Pisma św. jest stosowna dla pożytku naszego i dla pożytku bliźnich.

Owoc: Czytać je każdego dnia z pokorą.

Przykłady: Leonidas, ojciec Orygenesa, całował pierś śpiącego swojego syna, gdyż uważał go za skarbnicę Pisma św. z uwagi na wiadomości, jakie ten o nim posiadał.

Święty Hieronim polecał swym córkom duchowym czytanie Pisma świętego.

Święty Augustyn nawrócił się podczas czytania Listu św. Pawła w tym słynnym miejscu, w którym [Apostoł] pisze: „…Nie we wszeteczeństwie…, lecz przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” [Rz 13, 14], itd.

[129] Co do cytatów z Ojców Kościoła, nie można w każdym wypadku wskazać dokładnie źródła, bo Święty cytuje albo z pamięci, albo miesza czasem jednego Autora z drugim. — „Święty Bernard… zwierciadłem dusz” — to dodatek późniejszy. Chaotyczną numerację tego Pisma podano w tym polskim wydaniu z pewnym uproszczeniem.

[130] Święty Ludwik Bertran (†1581). — Święty Andrzej z Avellinu (†1608). — Święta Maria Magdalena de Pazzi (†1607).

[131] Ks. Moccia wysuwa możliwość, że chodzi tu o dzieło Bilancia del Cherico — bliżej nieznane (Lumi, II 552).