Strona 66

Tom III

Chciałbym się zrzec obowiązku mistrza nowicjuszów[108]. Jeśli z uwagi na posłuszeństwo zezwoli mi [Ojciec] słuchać także chłopców, powtórzę coś z życia św. Franciszka z Asyżu[109].

Czy [Ojciec] uważa, że [o pozwolenie] mam prosić rodziców? Proszę [Ojca], aby mnie pobudzał także do obrzydzenia sobie mych win. Pewien jezuita mawiał: Post foetantes accepit me [por. Ps 77, 70]; czy [Ojciec] uważa, bym i ja to powtarzał lub przynajmniej umieszczał w swoich pismach?[110]

8. (PRAKTYKI POBOŻNOŚCI I POKUTY. OŚWIADCZENIA] (Lumi — 47, t. II, s. 524—528; rok 1816)

[87] 2.[111] W każdym tygodniu Rok 1816

W poniedziałek siedem psalmów pokutnych, we wtorek Droga Krzyżowa, w środę Oficjum za Zmarłych, w czwartek Droga Krzyżowa, w piątek Koronka do Najśw. Dziewicy i Pani mojej, Matki Bolesnej (ze względu na to, że jestem wpisany do Jej Kongregacji)[112] oraz Komunia sakramentalna, w sobotę Oficjum o Najśw. Dziewicy; w środę jeszcze drugie siedem „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” dla dopełnienia nabożeństwa do Matki Boskiej Karmelitańskiej.

Ćwiczenia pokutne

W piątek i w sobotę post, we wtorek i piątek dyscyplina przez czas odmawiania „Miserere”, w środę i sobotę łańcuszek przez jedną godzinę.

Oświadczenie

[87a] Postanawiam czynić wszystko na chwałę Boga, Jezusa, Maryi, Aniołów i Świętych, dla niesienia pomocy i na wybawienie dusz czyśćcowych, aby prosiły Pana o te łaski, jakich pragnę, aby wypowiedziały zdecydowaną wojnę całemu piekłu, aby błagały Pana o nawrócenie

[108] Funkcję tzw. „mistrza nowicjuszów” piastował Wincenty w stowarzyszeniu chłopców S. Maria del Pianto przy kość. San Tommaso a Cenzi.

[109] Nie wiadomo (również ks. Moccii), do jakiego epizodu z życia św. Franciszka nawiązuje tu Pallotti, ale z pewnością chodziło tu o przykład pokory Biedaczyny z Asyżu.

[110] Musiał uzyskać zgodę kierownika, bo w listach Pallottiego spotykamy później skrót D.P.F.A.M.D. = De Post Foetantes Accepit Me Domintis [= Od karmiących owiec powołał mnie Pan].

[111] Nie wiadomo, w jakiej relacji pozostaje ten numer 2. do domyślnego numeru 1., którego brak!

[112] Chyba chodzi o Kongregację przy kość. S. Maria del Pianto. Por. niże), nr [110] 6.