Strona 61

Tom III

obrażał Ciebie, mój Boże, któryś jest ich Stwórcą. Spraw jednak, o Panie, abym to wszystko nie tylko wypowiadał słowami, jak to nieraz było (co wyznaję przed Bogiem i wszystkimi stworzeniami), ale bym w to wierzył naprawdę i był najmocniej o tym wewnętrznie przekonany. Owszem, pragnę, by wszelkie dobre dzieła i modlitwy wszystkich ludzi, itd. O§O były wykorzystane dla otrzymania łask, o które proszę (Oświadczenie generalne).

[83] 79. Boże mój, wszystko we wszystkim i we wszystkich (Oświadczenie generalne).

80. Boże mój. wszystko we wszystkim i we wszystkich (Oświadczenie generalne).

5. [INTENCJE. REFLEKSJE. „NAJWIĘKSZĄ MĄ POKUTĄ — ŻYCIE W ŚWIECIE…”]

(Lutni — 11, t. L s. 132—134: rok 1816)

[84] Postanawiam wyrabiać sobie tak wysokie pojęcie i tak wielki szacunek dla słów i uczuć bliźniego (choćby one były, że tak powiem, nieskończenie przeciwne mym słowom i uczuciom — wyjąwszy jednak dziedzinę dogmatów wiary świętej), że gdyby się odezwał bezrozumny osioł albo istota najbardziej prymitywna i bezmyślna[99], itd, to przecież chciałbym się z nią liczyć z bezmiernym szacunkiem, itd., (wszystko jak w Oświadczeniu generalnym).

[84a] Boże mój i wszystko! Wszyscy inni kochają Cię prawdziwie, dokonując z bezgraniczną doskonałością wielkich i dobrych czynów, ja zaś pod wpływem złości bez miary prócz zbrodni i bezbożności nic innego nie czynię. Panie, Panie Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną [por. Mk 10, 47] (Oświadczenie generalne).

Niech będzie pochwalona i na wieki wielbiona niepojęta i nieskończona hojność Boga, Jezusa, itd. w stosunku do Jego stworzeń (Oświadczenie generalne).

Nie mogę wątpić, że najmniejsza nawet i nieskończenie mała niewdzięczność moja za dobrodziejstwa, którymi obsypał mnie Boski Jego Majestat, zawiera złość niepojęcie większą od tej, jakiej dopuściłoby się inne stworzenie, gdyby w każdym momencie stawało się przyczyną wszelkiego zła fizycznego i moralnego, zarówno przeszłego, jak teraźniejszego i przyszłego czy możliwego. A zatem, o Boże mój, jak ogromna jest ma niewdzięczność! (Oświadczenie generalne). Boże mój, Boże mój, Miłosierdzie moje!

[84b] Gdyby to było możliwe, chciałbym się narazić na jakiekolwiek straty — wszelako nie na utratę łaski Bożej, itd. — chciałbym

[99] Nie znajdując w słownikach wyrazu inservata, Idziemy tu na domysł: [istota] prymitywna…