Strona 560

Tom III

przed wiekami, i ile jest zasługujących aktów w życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz ile jest zasług Najśw. Dziewicy, Matki bez grzechu pierworodnego.poczętej, a także ile jest zasług błogosławionych duchów wojska niebieskiego, jak również świętych mężów i niewiast, jacy tylko są i będą z Jezusem Chrystusem w Królestwie wiecznej radości.

[360f] Ja zaś, Wincenty, niegodny, jak [zaznaczyłem] wyżej, i więcej jeszcze, nie swoją mocą, lecz powagą udzieloną mi przez Jezusa Chrystusa i przez Oblubienicę Chrystusową, Kościół święty — Matkę, oraz imieniem i mocą wymienionych dotychczas rozkazodawców, pod groźbą wspomnianych kar, rozkazuję ci, szatanie, i wszystkim twym poplecznikom, abyś od chwili, gdy pismo to dojdzie do rąk umiłowanego brata mego w Chrystusie i sługi Bożego A. G., zgodnie z najświętszym i najdoskonalszym upodobaniem Bożym[1064] , nie stawiał mu żadnej przeszkody i nie sprawiał żadnej udręki czy meczami; również, byś się nie przeciwstawiał jego spowiednikowi ani egzorcyście, ani też nikomu, kto w odniesieniu do sługi Bożego czy z nim samym ma lub mieć będzie do czynienia, tak, by rzeczony sługa Boży mógł się przysposobić do dostąpienia upragnionych skutków urzędowego egzorcyzmu i by rzeczywiście ich dostąpił; i byście w przyszłości nie ważyli się na wieki próbować nim zawładnąć.

[360g] Nie ważcie się zatem przeszkadzać mu w publicznej i prywatnej, ustnej i myślnej modlitwie, w ciągłym ponawianiu aktów strzelistych, w codziennym należytym odmawianiu pacierzy kapłańskich, w przygotowywaniu się do sakramentu pokuty, w przystępowaniu do sakramentalnej spowiedzi i przyjmowaniu rozgrzeszenia, w przystępowaniu do Komunii św. z należytym przygotowaniem i dziękczynieniem, w pobożnym nawiedzaniu kościoła lub kaplicy, w szczególności świątyni Bożej pod wezwaniem św. Jerzego, zwanej pospolicie in Velabro[1065] dnia… miesiąca… R. O. Zb. 1828[1066] [nakazuję zatem, byście się nie ważyli] przeszkadzać przy wchodzeniu w czasie wymaganym do przeprowadzania i dopełnienia obrzędu egzorcyzmu, jak również w czynnościach religijnych czy obojętnych w zasadzie, lecz które z uwagi na szlachetny ich cel bądź poprzedzą święty ryt bezpośrednio czy pośrednio, bądź po nim nastąpią; a także jemu samemu, jego spowiednikowi, egzorcyście czy egzorcystom i komukolwiek innemu.

[360h] Ponadto nie ważcie się odezwać nawet jednym słowem

[1064] Opuszczamy obszerne zdanie wtrącane, w których Pallotti z powołaniem się na zasługi instancji niebieskich i ziemskich prosi, by dekret woli Bożej nie był pozbawiony miłosierdzia pełnego słodyczy.

[1065] Istniejący dotąd kościółek stoi obok słynnej świątyni a Maria in Cosmedin, ozdobionej charakterystyczną dzwonnicą.

[1066] A. R. S. (Anno Reparatae Salutis), czyli Roku Odnowionego Zbawienia. Ksiądz Moccia dodaje w tym miejscu, że „A. R. S. 1828” wydaje Mię mocno retuszowane.