Strona 559

Tom III

królujących, zbliżę się do chórów wojska niebieskiego, mianowicie do serafinów i cherubinów, tronów i panowań, władz i mocy, księstw, archaniołów i aniołów, którzy z Bożego polecenia pilnie i nieustannie starają się o doczesny i duchowy pożytek stworzeń; i osobno przystąpię do św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Dziewicy bez grzechu pierworodnego poczętej, i do świętych rodziców Niepokalanej Dziewicy: Joachima i Anny, zbliżę się do poprzednika Pana naszego Jezusa Chrystusa, św. Jana i jego świętych rodziców: Zachariasza i Elżbiety, by nieustannie prosili Najświętszą i Niepokalaną, bez grzechu poczętą Córkę Ojca Przedwiecznego, Matkę Wcielonego Słowa i Oblubienicę Ducha Świętego, Królową Nieba i całego świata, Ucieczkę grzeszników i Pogromicielkę mocy piekielnych, iżby wstawiła się za mną u Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby usunął mnie zupełnie i by pozostała sama tylko moc Chrystusowa. Niechaj Chrystus diabłu i jego poplecznikom rozkaże to wszystko, co stosownie do doskonałości Bożej i do ujarzmiania szatanów trzeba nakazać, aby ci nieprzyjaciele Boga, o ile to dotyczy chwały Bożej i zbawienia duszy, zgodnie z wolą Trójcy Przenajświętszej opuścili natychmiast ciało brata mojego A.G.[1062] , umiłowanego w Chrystusie, a w przyszłości niech się nie ważą przysparzać mu w jakikolwiek sposób utrapień, zgodnie z tym, jak się tego domaga cześć Boga, zbawienie wieczne sługi Bożego i pokój życia w Chrystusie na tej ziemi.

[360d] Rozkazuje [więc] nie ja, ale Pan Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty; rozkazuje moc Ojca, mądrość Syna, miłość Ducha Świętego; rozkazuje potęga Słowa Bożego z miłości do lud/i wcielonego; rozkazuje Najśw. Maryja Panna bez grzechu pierworodnego poczęta — a rozkazuje jako Córka Przedwiecznego Ojca, Matka Syna Wcielonego, Oblubienica Ducha Świętego; [rozkazują] wszystkie duchy wojska niebieskiego — sługi wszechmogącego Boga — i wszystkie zastępy Świętych, którzy w Królestwie chwały tworzą jedno Ciało z Jezusem Chrystusem. Rozkazują oni tobie, szatanie, i wszystkim twym poplecznikom, czy to obecnie napastującym czy ośmielającym się w przyszłości napastować ciało umiłowanego brata mego w Chrystusie, sługi Bożego A. G., a przez posługę, jaką ja mimo wspomnianej niegodności mam pełnić, niech [wam] nakażą wszystko to, co następuje:

[360e] I gdybyście — ty czy twoi poplecznicy — ośmielili się jakikolwiek z nakazów w całości lub nawet w części naruszyć, to o ile to tylko będzie możliwe i z postanowieniem wszechmogącego, najmiłosierniejszego i najsprawiedliwszego Boga zgodne, na przeciąg całego życia sługi Bożego A. G. skazuję i skazują[1063] tak ciebie jak i twych popleczników na znoszenie tylu stopni męczarni, ile jest dekretów Boga na powołania do bytu i do podtrzymywania w nim Jego stworzeń, na odkupienie ludzi i Aniołów, jak i na uwielbienie tychże ludzi postanowione

[1062] Te dwa inicjały dopisano później.

[1063] Skazującymi są te same osoby, co podane w nrze [660d].