Strona 558

Tom III

karami i męczarniami mnożonymi na wszelki sposób według niewysłowionej Twej woli i z miłości ku Tobie, który dla mnie najnędzniejszego grzesznika jesteś miłosierdziem, łaską i pokojem, a to mi wystarczy.

[360a] Przed Tobą, o Panie, wiara ma jest ohydą, post mój — bezecną niewstrzemięźliwością, a moja modlitwa[1060] — niegodna Twego wysłuchania i [raczej] pobudzająca Cię do gniewu. Niech moją wiarą wesprze wiara Najśw. Dziewicy, Matki Twojej bez grzechu pierworodnego poczętej, oraz wiara całego Twego Kościoła dawnego, obecnego i przyszłego. Twój post, Panie Jezu, Odkupicielu, niech będzie postem moim, a Twa nieustanna modlitwa niech będzie moją modlitwą. Owszem, niech będzie zniweczone życie nie, a Twoje życie niech będzie życiem moim! I tak, w pełnym unicestwieniu mojego życia, a w pełni najdoskonalszego życia Twojego przystępuję do tak bardzo wzniosłego.posługiwania Twego.

[360b] Ja, Wincenty, sługa Pana naszego Jezusa Chrystusa, niepojęcie i bardziej niewypowiedzianie niegodny od samych szatanów mnożonych bez końca w jakikolwiek sposób co do liczby i złości, a zatem niegodny święceń egzorcystatu[1061] i władzy przeprowadzania egzotreyzmów, a [przeciwnie] zasługuję na to, by w największej niesławie i mące pozostawać na wieki pod stopami wszelkich grzeszników i samych nawet demonów mnożonych w nieskończoność. Szatani bowiem raz tylko obrazili Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, podczas gdy ja, odkupiony Krwią Jezusa Chrystusa, doznawszy odkupienia i uzyskawszy darowanie na poszczególne dni win przez wzgląd na nie-wysłowione miłosierdzie Boże i zasługi Jezusa Chrystusa, raz po raz obrażałem Go niezliczoną ilość razy, od pierwszej chwili używania rozumu aż do chwili obecnej.

[360c] Ale chociażem niegodny ponad wszelką rzeczywistą i możliwą niegodność, przystąpię do grona patriarchów i proroków, apostołów i uczniów [Pańskich], kapłanów i lewitów, biskupów i doktorów, młodzianków i męczenników, mnichów i pustelników, świętych dziewic i wdów, oraz wszystkich sprawiedliwych z Jezusem Chrystusem

[1060] Mówiąc o poście i modlitwie Pallotti nawiązuje tu do słów Chrystusa, według których pewien rodzaj demonów wyrzucić można tylko przy zastosowaniu tych środków (por. Mk 9, 29).

[1061] Władzę tę otrzymał Pallotti dnia 26 maja 1811 roku.