Strona 529

Tom III

4. Pełne miłości zamiary Boże w powołaniu człowieka do współpracy nad zbawieniem dusz, mimo że Bóg nie potrzebuje człowieka, by je zbawiać.

5. Najwyższa głupota człowieka, gdy nie korzysta ze środków duchowych [rozstrzel. — F. B.] dawanych mu przez Boga dla stawania się narzędziem zbawienia ludzi[990].

6. Głupota skrajna człowieka, który nie korzysta ze środków doczesnych [rozstrzel. — F. B.], jakich udziela mu Bóg, aby się mógł stać narzędziem zbawienia dusz.

7. Najmędrszym z ludzi jest ten, który usiłuje jak najlepiej korzystać ze środków duchowych i doczesnych dla zbawienia ludzi.

8. Najpotężniejszym monarchą wśród ludzi jest ten, kto ze wszystkich najbardziej się stara o zbawienie dusz.

9. Najszczęśliwszy wśród panujących nad ludźmi jest ten, który najwięcej ze wszystkich korzysta ze środków duchowych i doczesnych dla zbawienia ludzi.

10. Najszlachetniejszym ze wszystkich ludzi jest ten, kto pośród wszystkich wszelkimi siłami stara się o zbawienie dusz.

11. Najroztropniejszym z ludzi jest ten, kto najbardziej ze wszystkich dba o zbawienie ludzi.

12. Najsprawiedliwszym z ludzi jest ten, kto się stara ze wszystkich najbardziej o zbawienie dusz.

13. Żyje zgodnie ze swym celem ten, kto zgodnie z zamiarami Bożymi troszczy się najbardziej ze wszystkich o zbawienie dusz.

14. Kto najwięcej ze wszystkich troszczy się o zbawienie ludzi, ten skuteczniej od innych stawia zaporę występkom bez liku.

15. Kto się stara bardziej niż inni o zbawienie dusz, więcej od innych szerzy chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

16. Kto bardziej od innych dba o zbawienie ludzi, ten więcej niż inni szerzy miłość do Słowa Przedwiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, z pokolenia na pokolenie.

17. Ten, kto bardziej niż inni troszczy się o zbawienie ludzi, więcej od innych szerzy nabożeństwo do Niepokalanej Matki Bożej, Najśw. Maryi, z pokolenia na pokolenie.

18. Kto bardziej niż inni troszczy się o zbawienie ludzi, więcej od innych szerzy nabożeństwo do Aniołów.

19. Kto bardziej niż inni troszczy się o zbawienie dusz, więcej od innych szerzy cześć Świętych w niebie.

20. Ten, kto bardziej od innych stara się o zbawienie dusz, więcej od innych popiera modły za dusze czyśćcowe.

21. Ten, kto bardziej niż inni stara się o zbawienie ludzi, więcej od innych przyczynia się do umiłowania religii katolickiej, ustanowionej przez Jezusa Chrystusa.

[990] Jak wspomniano w przypisie 526, pierwsze z tych tez zostały opracowane w szczegółach, piąta była tylko zapowiedziana.