Strona 52

Tom III

Jezusa, gdzie dla mego uświęcenia otrzymuję najobfitsze łaski; i wyobrażam sobie jeszcze, że jestem na łonie Najśw. Maryi, mej więcej niż najukochańszej Matki, która, jak tego jestem pewny, wyjedna mi te łaski (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

Będę się starał poznawać swą nędzę, która większa jest niż znikomość kwiatu, co zieleni się, więdnie i zamiera. [Owoc] rozmyślania z 10 września [1816 roku].

Zanim się zabiorę do modlitwy, pomyślę, żem niewart, ani bym ja słuchał słowa Bożego, ani — by Bóg słuchał mojego (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego). A że św. Teresa[85] zapewnia o otrzymywaniu największych łask na modlitwie wtedy, gdy bardziej się upokarzała, to i ja, najnędzniejszy ze wszystkich i najbardziej niegodny, by mówić w czasie modlitwy do Boga i słuchać Jego głosu, będę się zawsze starał o uznawanie swej nędzy i bezbożności (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

[67] 48. Staraj się najczęściej, jak tylko możesz, czynić to, co w razie utraty łaski przez grzech czyniłbyś dla jej odzyskania (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

49. Nigdy nie spocznę, dopóki nie osiągnę — a nawet gdybym osiągnął[86] — nieskończenie, gdyby to było możliwe, doskonałej miłości Boga, Jezusa, mego więcej niż najdroższego Oblubieńca, itd., mej więcej niż najmilszej i najukochańszej Matki Maryi, oraz czci dla Aniołów i Świętych, a także uczynnego współczucia dla dusz czyśćcowych, jak najdoskonalszego stopnia pokory, czystości, miłości dla bliźnich tudzież wszystkich innych cnót, itd. ∞ O§O.

[67a] Ach, ach, gdyby się dało nieskończoną miłością miłować nieskończenie, nieskończenie pokutować, nieskończenie cierpieć, nieskończenie być wzgardzonym, nieskończenie znosić nie kończące się męczeństwa[87], nieskończenie współcierpieć z Jezusem Cierpiącym i Ukrzyżowania oraz z Niepokalaną Maryją Matką Bolesną, nieskończenie bronić Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny, nieskończenie w ukryciu pełnić nie kończące się dzieła dla Boga Jedynego i Troistego, dla Jezusa Odkupiciela, dla Niepokalanej i Bolejącej Dziewicy Maryi, dla Aniołów, Świętych i dusz czyśćcowych, dla wszystkich stworzeń, [a wszystko to] z nieskończoną mą hańbą i kaźnią, itd. O gdyby się to dało, gdyby się dało, gdyby się dało! itd. O§O.

[67b] Aby to jednak było dane mnie i innym, którzy chcą tego, i by w jakiś sposób było udzielane tu, wszędzie i na wieki, proszę i błagam w imię nieskończonej doskonałości Bożej, w imię zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw.

[85] Por. Bibliotheca Sanctorum, XII, s. 410—412.

[86] „a nawet gdybym osiągnął” — dod. póżn.

[87] „nieskończenie znosić nie kończące się męczeństwa” — dod. póżn.