Strona 514

Tom III

Pozostaję pokornym, oddanym, posłusznym sługą Księdza. Rzym.. V. P. P. S. Moje uszanowanie dla Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Księdza Nuncjusza[956] i dla Audytora.

[341] [Rzym] 16 II 1839. — Ks. Feliks Ramdanini, Wiedeń[957]

Odebrałem list Księdza przesłany za pośrednictwem Biskupa z Cincinnati[958] (…) Proszę zrezygnować z próżnego pragnienia, by znać chwile i czasy, jakie są w ręku Bożym (…) Proszę korzystać ze wszystkiego (…) będąc gotowym przejść z aktualnego stanowiska na każde inne, jakie wyznaczy najświętsza Wola Boża.

[342] [Rzym] 11 V 1844. — Ks. Feliks Randanini, Wiedeń[959]

Najmilszy w Jezusie Ukrzyżowanym!

Nie jestem znudzony listami Księdza: z jednej strony pobudzają mnie one do współczucia, z drugiej są mi też pociechą z uwagi na szczerość Księdza. Niechaj Bóg doda Księdzu sił i niech Go błogosławi.

Nie mam odwagi wstrzymywać się od odpowiedzi na listy Księdza i poczytywałbym to sobie za uchybienie mojemu wyraźnemu obowiązkowi.

Niech Ksiądz odnowi swą ufność w możne wstawiennictwo Najśw. Dziewicy, a Ona w tym właśnie miesiącu wyświadczy Księdzu wiele łask. Proszę pamiętać, że utrapienia dręczące Księdza nie wiodą Go do śmierci, lecz do chwały w żywocie wiecznym; tym bardziej proszę ponawiać swą zgodność z wolą Bożą, która jest miłosierdzia pełna.

Załączam Księdzu historię o pewnym żołnierzu[960] , którą nie ja oddałem do druku, ale ktoś inny, i nie wiem dokładnie kto. Opowiada budujące wydarzenie, które po części jest mi znane osobiście.

Proszę się modlić i prosić innych o modlitwy za mnie we wszystkich moich intencjach.

Łaska, pokój, miłość i miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z nami i ze wszystkimi ludźmi.

Rzym, dnia 11 maja 1844 roku. Najniegodniejszy w Chrystusie sługa. V. Pallotti.

P. S. Załączam jeszcze inne druki o budującej treści.

[956] Był nim arbp Ludwik Altieri. Zob. Wyb. I s. 162 przyp. 8.

[957] Lett. 537 s. 126.

[958] Cincinnati (USA, St. Ohio) — diecezja od roku 1821, archid. — 1850. Ordynariuszem był Irlandczyk, John Purcell, od 1832.

[959] Lett. 992 s. 218. Pomijamy inicjały i często występujące w ustach Świętego słowa: Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

[960] Ciekawy autograf Świętego z roku 1843, zob. w OOCC V 695—701.