Strona 510

Tom III

6. [Z LISTÓW DO SIÓSTR ZAKONNYCH][936]

[334] 13 III 1826. — Klasztor Świętej Katarzyny z Funari[937]

Na klęczkach, u stóp Ukrzyżowanego Pana proszę darować opóźnienie mej odpowiedzi. Wszystkie osoby pragnące kierownictwa duchowego proszę o wyrozumienie, gdy przedstawiani przynajmniej obecną mą niemożliwość. Proszę na koniec wszystkie, by zechciały polecać mnie Boskiemu Majestatowi, aby uczynił mnie zdatnym do niesienia pomocy wszystkim duszom odkupionym przez Krew Boskiego Zbawiciela… [por. l P l, 19].

[335] [Rzym] 8 VIII 1827. — S. Klementyna Valentini, Klasztor Świętej Katarzyny[938]

Droga Siostro w Ukrzyżowanym Jezusie! Otrzymałem dwa bardzo pilne listy Siostry, pierwszy z datą 23 ubiegłego lipca, drugi z 7 bieżącego miesiąca. Obydwa wprowadzają mnie w zakłopotanie, gdyż widzę, że Siostra pragnie mej pomocy w postaci kierownictwa duchowego. Błagam jednak o wyrozumienie i proszę na miłość, by nie nastawać na to, ponieważ brak mi wszystkiego, również i czasu. Proszę ufać, że Bóg ześle Siostrze odpowiedniego przewodnika.

Niech się Siostra modli i innych niech prosi o modlitwę w mojej intencji oraz w intencji zmarłej mej Matki[939]. Błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na nas oraz na wszystkich.

Pozostaję pokornym, uniżonym i posłusznym sługą Waszej Miłości, Vincenzo Pallotti [940]

[336] Camaldoli, 12 VII 1837[941]. -Elżbieta Cozzoli, Przełożona Domu Miłosierdzia[942]

Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu [por. l J l, 7].

[936] Lett. 159 s. 49. Opuszczamy inicjały AIDG i ADP.

[937] Lett. 139, s. 45. — Klasztor Sióstr Augustianek przy kościele a Catarina dei Funari, leżącym przy zbiegu via del Funari i via Gaetani, był podobnie jak sam kościół pod wezwaniem św. Katarzy-ny (r. 1380), augustianki — Drugi Zakon Św. Augustyna, agregowany do Zakonu Augustianów Eremitów. Początki tego zakonu sięgają roku 1264.

[938] Lett. 159 s. 49. Opuszczamy inicjały AIDG i ADP.

[939] Matka Wincentego, Maria Magdalena, zmarła 15 VII 1827. List Pallottiego o Matce do spowiednika, ks. B. Fazziniego, zob. w Lett. 161 s. 49—55.

[940] Adresatka mimo wszystko nie dala za wygraną, jak wynika z listu Świętego z dnia 10 VIII 1827. Lett. 160 s. 49.

[941] Lett. 436 s. 106. Opuszczamy inicjały AIDG, ADP, DPFAMD

[942] Elżbieta Cozzoli, pierwsza przełożona Domu Miłosierdzia przy Agata dei Goti, a od 12 XII 1839 przełożona domu przy Salita Onofrio.