Strona 509

Tom III

Zechce Ksiądz ofiarowywać często i prosić innych, by ofiarowywali Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, by wszystko dopełniło się według uwielbienia planów nieskończonej Jego miłości.

Będziemy się razem modlić. Gdyby hrabia[932] chciał się spowiadać u Księdza, z błogosławieństwem Niebios proszę mu powiedzieć, by przez odpowiednią osobę postarał się dla Księdza o władzę u Wikariusza Generalnego.

Wszystko, wszystko, wszystko proszę czynić w zjednoczeniu z Bogiem, który nie zmienia się nigdy.

Proszę powiedzieć Najśw. Dziewicy, by przekazała swemu Oblubieńcowi, Duchowi Świętemu, iżby mnie zabrał [do siebie], jeżeli taka Jego wola.

Ofiarujmy Najświętszą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdyby on[933] był już wyzwolony z czyśćca. Czyńmy tak na intencję wszystkich dusz będących już w czyśćcu lub tych, które tam będą.

Wszystkie błogosławieństwa Niebios niechaj spłyną na Księdza i na Jego Brata. Polecam się modlitwom wszystkich.

[333b] Niech modli się Ksiądz i niech się modlą inni, proście wszyscy o modlitwę, abym… Ach, jakże byłem ślepy, jakże niewdzięczny, jak nie odpowiadający na wolę Bożą!

Życzę wszelkich łask Nieba w każdej najmniejszej chwili, tak obecnej jak przyszłej, itd.

Niech Ksiądz Pozdrowieniem Anielskim pozdrawia Królową Nieba, jeżeli może mówić, i niech napisze parę słów z zasługą świętego posłuszeństwa.

W końcu zeszłego miesiąca zmarł mons. Cristianopoli[934] — umierał jak Święty. Przy zwłokach jego zebrało się mnóstwo wiernych — w religijnym zapale porwali szaty jego na drobne strzępy, nawet koszulę i włosy. Mówią, że za jego wstawiennictwem otrzymuje się liczne łaski.

Wraz z błogosławieństwem Bożym przesyłam Księdzu kopię niektórych listów Wiel. Ks. Augustyna Romagnolego[935] , kierowane do Siostry M. Luizy Maurizzi, której on był kierownikiem; zwróci mi je Ksiądz po mym powrocie do Rzymu.

Proszę się modlić i innych prosić o modlitwy, abym mógł zrealizować pewien zamiar, który może się okazać nie bez pożytku — ale jakiż brak odpowiadania łasce z mej strony!

[932] Nie wiemy, o jakiego hrabiego chodzi.

[933] Mowa o zmarłym, podanym Pallottiemu przez Allemanda.

[934] O tym monsignorze brak danych w Pismach Pallottiego.

[935] Ksiądz A. Romagnoli nie znany bliżej w źródłach pallotyńskich. — O Marii Luizie Maurizzi, zob. Memor. Biogr., s. 7—42.