Strona 508

Tom III

[332a] Co do niepokojów duchowych proszę pamiętać, że niezwracanie na nie uwagi, niezależnie od zasługi posłuszeństwa, stanowi czynnik uświęcający, bo przez taką postawę pełni się wolę Bożą. Co najwyżej można dla większej zasługi przy pojawianiu się takich niepokojów wypowiadać z serca: „Jezu mój, miłosierdzia!”; można też wzdychać do Boga i oddychać Bogiem. Należy to jednak czynić spokojnie, zwracając po prostu oczy do Boga, który jest wszędzie.

Obecny Księdza wysiłek powinien iść raczej w kierunku odprężenia niż przykładania się do pracy, a to w celu odzyskania sił, by w odpowiednim czasie móc je zużytkować.

[332b] Na dwóch kapłanów i na świecką osobę oraz na innych, z którymi się może Ksiądz spotka, a także na innych, którzy tam przybędą, proszę patrzeć jako na zesłanych przez Boga po to, aby Ksiądz się tam uświęcił, ale by się uświęcił zgodnie z wolą Bożą. Bóg nie chce widzieć Księdza Świętym milczenia w surowości trapistów, kartuzów czy pustelników, lecz chce mieć Księdza Świętym wśród świata i we wspólnym życiu, a gdy zachodzi potrzeba — i podczas wypoczynku [łącznie] z rozrywkami. Świętość bowiem polega na pełnieniu woli Bożej.

Stanie się zatem Ksiądz Świętym rozmawiając z wszystkimi bez różnicy, wdając się w rozmowę o godziwych sprawach każdego, a wychodząc z nich ze swoimi[930]. Stanie się Ksiądz Świętym w literackich rozprawach, w akademiach o charakterze naukowym, na katedrze, w zespołach erudytów, w tłumach celników i ludzi grzesznych. Jednym słowem, Ksiądz będzie Świętym stając się wszystkim dla wszystkich, by dla Jezusa Chrystusa pozyskać wszystkich [por. l Kor 9, 19nn], a także przez korzystanie z tych darów, jakie Opatrzność Boska gotuje Księdzu dla zachowania fizycznego zdrowia.

Pozdrawiam wszystkich w Jezusie Chrystusie i polecam się modlitwom wszystkich w intencjach wielu spraw i osób. Pozostaję jak najbardziej uniżonym, oddanym i posłusznym sługą — V. P. — Rzym, 22 lipca 1834 roku.

[333] Do Ks. Jana Allemanda (1835)[931]

Bój mój, Miłosierdzie moje!

[333a] Proszę się modlić i innych o modlitwę prosić, aby Bóg w nie – skończonym swym miłosierdziu zaradził wszelkim spowodowanym przeze mnie zawadom, niewłaściwościom, itd.

Proszę się modlić i innych o modlitwę prosić, abym i teraz nie popełnił nowych niewłaściwości, lecz bym postąpił według woli Bożej.

[930] List bez daty i miejsca (Supplementum ad Ind. Gener., e. 43—44, list 1664a), ale musiał powstać w Rzymie przed końcem sierpnia 1835 roku, tj. przed śmiercią adresata, która nastąpiła dnia 29 VIII 1835 roku. — Opuszczamy inicjały AIDG i ADP oraz Deus mens misericordia mea.

[931] List bez daty i miejsca (Supplementum ad Ind. Genrr., e. 43—44, list 1664a), ale musiał powstać w Rzymie przed końcem sierpnia 1835 roku, tj. przed śmiercią adresata, która nastąpiła dnia 29 VIII 1835 roku. — Opuszczamy inicjały AIDG i ADP oraz Deus mens misericordia mea.