Strona 503

Tom III

Bądźmy pewni, że otrzymamy je przez nieskończone miłosierdzie Boże, przez zasługi Jezusa, Maryi, Aniołów i Świętych.

Piszę z domu 11 sierpnia 1823 roku — przyjaciel Pańskiej duszy, V. P.

[327] Rzym, 18 II 1824. — Alojzy Nicoletti[910]

Wielce Szanowny Panie Alojzy d prawdziwy Przyjacielu [mej] duszy! Klęcząc u najgodniejszych czci stóp Pana naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, przesyłam niniejsze pismo w pokoju i duchowej radości.

[327a] Skoro Bóg użycza mi łaski, bym się przysposobił do uczestniczenia w świętym obrzędzie[911] , wypada, bym jeszcze Panu powiedział, że dla przygotowania nas trojga na przyjęcie Bożych, niebieskich i szczęśliwych błogosławieństw będzie wskazane poświęcić te pierwsze trzy dni, aby dokonać obrzędu w najbliższą sobotę rano, z myślą szczególną o naszej najukochańszej Matce Najśw. Maryi. Te dni przygotowania niech dla całej trójki stanowią święte i nabożne triduum, podczas którego będziemy oddawać się modlitwie w szczególny sposób. Do modlitw tych przynajmniej w jednym dniu (przypadałoby to w piątek) byłoby wskazane dołączyć umiarkowany post, przy czym taki post z nabożeństwa nie wymagałby doboru innych potraw niż te, jakie spożywać się będzie w rodzinie.

[327b] Byłoby też dobrze, o ile to nie będzie dla Pana uciążliwe — aby Pan zarówno w ten wieczór jak i w wieczór najbliższego piątku udał się na nocną adorację Najśw. Sakramentu.

Wypadałoby też, aby i druga Osoba[912] , którą w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa pozdrawiam i dla której proszę osobno Boga o szczególne błogosławieństwo ku uświęceniu i pokojowi, poza zwykłymi modlitwami odmawiała w zaciszu swego pokoju osobne modlitwy u stóp Ukrzyżowanego. W ten sposób stanie się ona osobą daną Panu przez Boga.

Wreszcie proszę Was obydwoje, abyście mnie łaskawie zechcieli polecać Bogu, bym się do wspomnianego świętego obrzędu tak przygotował, iżby obrzęd ten stworzył związek prawdziwie święty, pełen pokoju i szczęścia większego niż to, jakiego chciałoby się pragnąć w jakichkolwiek innych warunkach — proszę mieć pewność co do tego.

[327c] W celu dopełnienia niniejszego listu i dla ukazania zmiłowań Bożych dodaję, że po wczorajszym wieczornym spotkaniu z Panem miałem niezbite dowody, że otrzymam to, o czym wyżej Panu nadmieniłem. Dla wspólnej pociechy proszę zachęcić i drugą Osobę, by w pełni pokory, ufności i duchowej radości przygotowała się i przystąpiła

[910] Lett. 123 s. 42—43.

[911] Mianowicie w obrzędzie zawierania małżeństwa, które Pallotti miał błogosławić.

[912] To jest narzeczona Nicolettiego.