Strona 50

Tom III

przez swą profesję poświęciłaś się oddawaniu czci Bogu, niechże to będzie twym głównym zadaniem i dążeniem, upodobniającym cię do duchów anielskich, które w pełnej szacunku bo jaźni cześć Mu oddają. Okazuj poszanowanie dla rzeczy Bożych i poświęconych, nie wyłączając paramentów i naczyń przeznaczonych do służby Bożej.

[59b] Podczas odmawiania Brewiarza czy pacierzy i w czasie Najśw. Ofiary staraj się pozostawać na klęczkach, proś z wiarą i przyjmuj [dar Boży] z korną wdzięcznością. Tak masz to stosować w łączności z wszystkimi stworzeniami, choćby cię nawet od nich spotykała krzywda. Wobec wszystkich okazuj się miłosierną, życzliwą, pogodną, szczerą, bez udawania i dwulicowości, bez ubliżania i szemrania, bez osądzania bliźnich na podstawie znikomych poszlak. I by spełnić obowiązek sprawiedliwości, zachowaj w pamięci i pragnieniu wolę takiego postępowania z bliźnimi, jakiego dla siebie pragnęłabyś od nich. A ponadto pamiętaj, co dla wszystkich ludzi uczynił Syn mój Najświętszy, a także ja za Jego przykładem (ponawiam tu Oświadczenie generalne)[80]

[60] 36. Błagam Pana oraz moją najczystszą i nad wszystko najukochańszą Matkę Maryję, aby przez me postępowanie, mowę, itd. i postępowanie wszystkich kapłanów, jak i innych osób duchownych, a jeszcze bardziej zarówno przez korzystanie z wszelkich obrazów, medalików, itd., Świętych, Aniołów, Maryi, Jezusa i Trójcy Przenajświętszej, jak i jakimikolwiek innymi jeszcze środkami, znikły z serc ludzkich nieczyste pożądania i wszystko, co się sprzeciwia świętej czystości. Aby z duchową korzyścią dla ludzi dostąpić tej i innych łask, proszę o wstawiennictwo całą Wspólnotę Niebian (lecz powołuję się na Oświadczenie generalne).

(Owoc odniesiony z czytania życiorysu Berchmansa, str. 112)

[61] 37. Ponieważ przy pozdrawianiu ludzi pragnę uszanować nie tylko ich samych, ale o wiele więcej całą Wspólnotę Niebian i sprawiedliwych na ziemi, których sobie wyobrażam jako obecnych w tych osobach i wokół nich[81], to gdyby mi ktoś powiedział: „Proszę się nie krępować, proszę nakryć głowę”, widząc, że z odpowiedzią może się łączyć pożytek duchowy, powiem: „Pozdrawiam was i szanuję nie tylko dlatego, że zasługujecie na to, a dla mnie czynić to jest zaszczytem — wielkim to bowiem jest szczęściem dla takiej jak ja istoty, która powinna być w piekle, móc pozdrawiać i przestawać z osobami mogącymi dostąpić stanu błogosławionych — ale bardziej jeszcze, bo pozdrawiam [w was] Wspólnotę Niebian oraz sprawiedliwych, których wyobrażam sobie w was i wokół was”. To lub coś podobnego rzekłbym w odpowiedzi.

[80] „ponawiam tu Oświadczenie generalne” — fod. późn.

[81] Por. nry [55b] i [55c].