Strona 498

Tom III

Ciała Chrystusowego, lecz bardziej jeszcze cieszyć się będzie niewymowną radością, ponieważ nie ma wśród Was nikogo, co talent swój schowałby w chustę i zakopał w ziemi. Przeciwnie, wszyscy zgodnie z wolą Bożą i z nadzieją w Chrystusie talent ten. pomnażacie wiernie i wytrwale. Toteż gdy przyjdzie Pan nasz Jezus Chrystus, uściśnie każdego z Was mówiąc: Dobrze, sługo prawy i wierny, dam ci władzę nad wieloma, wnijdź do wesela Pana twego [por. Mt 25, 21].

Tego niech raczy udzielić zarówno Warn, jak i mnie oraz wszystkim Braciom w Chrystusie, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, wszechmocny i miłosierny Bóg przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Jemu chwała, cześć i dziękczynienie niech będą na wieki wieków. Amen.

[321ś] Proszę ponownie Waszą Eminencję oraz Braci Jego w Godności o przebaczenie, jeżeli zwyczajem owiec byłem w mowie dokuczliwy; zdaję sobie bowiem sprawę, że odezwałem się do Pasterzy, którzy jako gorliwi pracownicy [owczarni], sercem i czynem zachowują słowo Pana mówiącego: „Dobry pasterz życie swe daje za owce swoje” [J 10,11].

A według pełni łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa, jaka jest Wam dana przez Boga i przez Chrystusowego Zastępcę, któremu nie jestem godzien rozwiązać u stóp rzemyka [por. Mk l, 7] — Błogosławieństwo Boga wszechmogącego niech będzie nade mną i nad całą ziemią. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego na wielki wieków. Amen.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dnia 27 maja 1849 roku.