Strona 471

Tom III

4. [REGUŁA ŻYCIA DLA OSÓB DUCHOWNYCH][824]

Dodatek do Miesiąc Maj dla Duchownych; data: 1833, wedł. wyd. z 1912[825]

[317] Reguła życia duchownych

„Świętymi mi będziecie, gdyż Ja, Pan, jestem Święty, i odłączyłem was od reszty ludu, byście byli moimi” [Kpł 20, 26].

[317a] I. Każdego roku. 1. Odpraw w klasztorze lub w domu u siebie ośmiodniowe rekolekcje według metody św. Ignacego i spowiedź generalną. Odczytaj też niniejszą Regułę i złóż sprawozdanie ze stanu sumienia ojcu duchowemu.

2. Obierz sobie za Patrona jakiegoś Świętego, cnotę, w jakiej chcesz się ćwiczyć, i dzieło, które Bogu chcesz polecać.

3. Poświęć następujące dni na odnowienie ducha i na ponowienie swych postanowień: rocznicę chrztu świętego, nawrócenia, święceń [kapłańskich], uroczystości św. Patronów. Odpraw przy tym nowennę lub triduum modłów, a w wigilię tych dni przestrzegaj postu lub zadaj sobie jakieś umartwienie.

4. Jeśli jesteś proboszczem, odwiedź parafian, by się z nimi zapoznać i przyjść im w potrzebie z pomocą.

5. Przeczytaj rubryki Brewiarza, Mszału i Rytuału Rzymskiego oraz odpowiednie Kanony i Statuty, by z miłości i dla chwały Bożej poznać wszystkie przepisy dokładnie i dokładnie je zachowywać.

[317b] II. Co miesiąc. 1. Wyznacz sobie jakiegoś świętego Patrona; przeczytaj jego żywot i naśladuj go w jakiejś cnocie.

2. Jeśli nie zajdzie przeszkoda, to zaraz pierwszego dnia odpraw dzień skupienia, w celu przygotowania się na Śmierć i złóż ojcu duchowemu sprawę z wewnętrznego stanu duszy, by otrzymać stosowne rady i wskazówki.

3. W Suche Dni módl się szczególnie za grzeszników, o zachowanie plonów oraz o powołania i przysłanie dobrych szafarzy Jezusa Chrystusa.

4. Kto ma pieczę nad paramentami kościelnymi, niech przejrzy je, zbada [i postara się], by były czyste i porozmieszczane w porządku.

5. Jeśli się odbywa konferencja de re morali, weźmij w niej udział, by pogłębić wiedzę i odnieść pożytek dla duszy.

[317c] III. Co tydzień. 1. Spowiadaj się raz lub dwa razy u spowiednika świątobliwego, roztropnego i stałego; z wielką wiarą i pokorą otwieraj przed nim swe sumienie i słuchaj go we wszystkim.

2. W piątki zachowaj post lub zadaj sobie jakieś umartwienie, odpraw

[824] Zasady analogiczne do ustanowionych dla wiernych w ogólności. Por. nr [275].

[825] Zob….Mese di Maggio… agli Ecclesiastici…, Roma 1912, s. 141—147.