Strona 465

Tom III

3. [WYJĄTKI Z DZIEŁKA PT. „MIESIĄC MAJ DLA OSÓB DUCHOWNYCH”][813]

(Według włoskiego wydania piątego; data: oryginał 1833, wyd 5 — 1912)[814]

[314][815] Rady i wskazówki Maryi[816] dotyczące dobrego przeżycia miesiąca maja ku Jej czci poświęconego

[314a] 1. Starajcie się czytać codziennie życiorys jakiegoś Świętego Sprawicie mi zaś przyjemność, gdy czytać będziecie nie tylko żywoty świętych kapłanów, ale i Świętych spośród ludzi świeckich. Porównywanie ich życia z życiem waszym przyczyni się do wzrostu waszej pokory. Przy wyborze książki zasięgnijcie rady swego spowiednika i spuśćcie się zupełnie na jego zdanie; przedstawiając mu bowiem swe prośby i życzenia, przedstawicie je tym samym Jezusowi, którego on zastępuje. Wtedy też i ja wyjednam dlań u Ducha Świętego, mego Oblubieńca, potrzebne światło, aby jego rady i zlecenia były zgodne z wolą Bożą i odpowiadały waszym potrzebom.

2. Ceńcie sobie bardzo ten miesiąc. Możliwe, że to już ostatni miesiąc w życiu waszym, albo też pierwszy waszego uświęcenia, [a zatem] i znacznej części świata. Im więcej bowiem kapłan stara się o uświęcenie swoje, tym bardziej uświęca innych. Toteż ceńcie sobie każde natchnienie, notujcie w osobnym zeszycie i przedstawiajcie swojemu ojcu duchowemu. Zapisujcie także swe postanowienia i odczytujcie je często w ciągu waszego życia, bo będzie dla was bardzo pożyteczne.

[314b] 3. Jeżeli dotąd nie zdaliście sobie sprawy, czy macie dobrego przewodnika, albo jeżeli byliście dotąd bez niego, to dla duszy waszej stanowi to najważniejsze zadanie w tym miesiącu. Proście Boga, by dał wam kierownika według swego ducha, a tym samym odpowiedniego dla waszych potrzeb duchowych. Ja zaś jestem gotowa i gorąco pragnę wyjednać wam jedną z największych łask, tak bardzo wam potrzebną, to jest łaskę, wyboru kierownika właściwego dla waszej duszy.

4. Pamiętajcie też, że Ducha Świętego nie odnajduje się w ziemi rozkosznie żyjących [por. Hi 28, 13]. Jeżeli więc chcecie być napełnieni

[813] O trzech dziełkach Miesiąc Maj, zob. przyp. 185. Miesiąc Maj dla duchowieństwa jest opracowany najbardziej starannie. Posługujemy się tu przekładem ks. Wróbla w sensie podanym w przyp. 187.

[814] Oto pełny tekst karty tytułowej: Maryja Niepokalana Matka Boga Królowa Apostołów w miesiącu maju ku czci swej przez Boga poświęconym przypomina Duchownym jakiegokolwiek stopnia wskazówki dawane im przez Kościół w Pontyfikale Rzymskim, oraz święte ich posługiwanie według wezwania Pisma św. — Dzieło Wieleb. Wincentego Pallottiego, Założyciela Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego, wyd. piąte, Rzym, Pob. Stów. Mis., via Pettinari N. 57,1912.

[815] Ograniczamy się tu do przytoczenia wstępnych rad i wskazówek oraz do tekstów na dni: pierwszy i 22 maja, według wyd. z 1912 roku, s. 17 —22 i 89—92.

[816] Podobnie jak w dwu pozostałych wersjach Autor przemawia słowami Matki Najśw.