Strona 452

Tom III

Przyjmą jako stałą zasadę, by dom nigdy nie był pusty, ale ,przez odpowiednie uzgodnienia z chlebodawcami niech się sprawę ułoży w ten sposób, by w każdej chwili był ktoś w domu obecny. Wyjątek stanowią te miejscowości, gdzie odprawia się jedna tylko Msza św. i wszyscy w tym samym czasie obowiązani są w niej uczestniczyć.

Wierność w troszczeniu się o rzeczy domowe okażą w ten sposób, że utrzymywać będą wszystko w czystości i poukładane w porządku. Toteż będą baczyć szczególnie na to, by przechowywać wszystkie rzeczy domu starannie poukładane w szafach i skrzyniach [775] , itd., by wszystko znajdowało się w porządku.

Dla zachowania czystości [w domu] będą nie tylko zamiatać częściej w tygodniu pokoje i je odkurzać, ale od czasu do czasu wytrzepią to, co zrobione ze sukna, i chronić to będą przed molami wynosząc na powietrze stosownie do pory roku.

Gdy zauważą, że bielizna, odzież czy jakiekolwiek rzeczy z sukna lub płótna wymagają naprawy, zgodnie z potrzebą zrobią to z całą możliwą zapobiegliwością. Powiadomią też w porę chlebodawców, gdy zajdzie potrzeba naprawienia sprzętów czy przedmiotów kuchennych czy też -innych, aby odpowiedni rzemieślnicy mogli tego dokonać.

Otrzymawszy polecenie, by zrobić zakupy, niech zważają na to, aby nie naruszając sprawiedliwości i nie dopuszczając się oszustwa starały się o możliwie najbardziej korzystną transakcję na rzecz swych chlebodawców; dlatego mają sobie wyobrażać, jakby kupowały dla siebie, a wszystko, co [w ten sposób] zaoszczędzą, oddadzą na rzecz [tychże] chlebodawców.

By nie narażać się na utratę pieniędzy, niech u jakiejś postronnej a zacnej osoby mają stałą niewielką skarbonkę i po zrobieniu zakupów niech zaraz wrzucą do niej z powrotem to, co zostało[776].

[310d] Rozdział 4. — O staranności przy pracy i przy służebnych zadaniach

Agregatki powinny być wystarczająco przygotowane do wykonywania zasadniczych prac wiążących się z ich stanem i do pełnienia wszystkich rodzajów posług, jakich rodziny potrzebują.

Niech pamiętają, że pobożne ich życie, dobre słowa, budujące rozmowy prowadzone w odpowiednim czasie i miejscu i wszelkiego rodzaju dobre uczynki, do jakich zachęcać będą dla większej chwały Bożej i na pożytek dusz, odniosą wtedy przedziwne skutki, gdy przez pracę rąk oraz przez dokładnie i punktualnie pełnioną służbą ze wszech miar dopełniać będą obowiązków stanu; stąd jako jeden ze środków właściwych do osiągnięcia tak bardzo świętego celu Stowarzyszenia

[775] Credenzoni e commo. Ks. Moccia oddaje przez armadi e cassettoni — szafy i skrzynie.

[776] Święty nie wspomina o praniu bielizny, gdyż prace te były przez rodziny mieszczańskie powierzane osobnym praczkom, tzw. lavannare.