Strona 450

Tom III

[310] Podręcznik do użytku agregatek Stowarzyszenia walczącego pod opieką św. Zyty

O korzystaniu z tego Podręcznika

Wszystkie agregatki winny mieć Podręcznik, bądź by go często czytać, bądź — gdy nie potrafią czytać same — by im go odczytywano.

Częste czytanie Podręcznika jest niezbędne, by wszystkie mogły stale utrzymywać serce gotowe do współdziałania w celach Stowarzyszenia; toteż potrzeba, by przynajmniej istotne jego treści miały stale w pamięci.

[310a] Rozdział 1. — O głównym celu, w jakim mają się udawać na służbę w rodzinach

Wszystkie powinny być przejęte jak najdoskonalszą miłością Boga, by odpowiadać na nieskończoną miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjął postać sługi [por. Flp 2, 7], by zbawiać dusze nasze. Toteż wszystkie przystępując do służby wśród rodzin dla naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa, mają sobie brać za cel główny szerzenie większej chwały Bożej, udaremnianie grzechów i popieranie w rodzinach prawdziwie chrześcijańskiego życia.

Jakkolwiek pożywienie i okrycie jest dla każdej do życia niezbędne, to jednak wszystkie te doczesne sprawy powinny uważać za dodatek do świadczonej służby. W sercu swym bowiem winny żywić to uczucie: służę stworzeniom, by służyć Stwórcy, by szerzyć Jego większą chwałę, by chronić Go od obrazy i by pomagać w pełnieniu tych cnót, które stanowią najbardziej świetlaną cechę prawdziwego chrzęści Janina.

A ponieważ Pan nasz Jezus Chrystus przyjąwszy postać sługi stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej [por. Flp 2, 7-8] po to, by stworzyć w nas życie łaski i chwały, to wszystkie, pełniąc służbę dla osiągnięcia tak bardzo wzniosłych celów świętego Stowarzyszenia, mają się usposobić i być gotowe na jakiekolwiek cierpienia.

I wszystkie, gotowe do cierpienia dla osiągnięcia celu Stowarzyszenia, niech pokładają wielką ufność w mocy łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdzie wsparte tą mocą zdolne będą do rzetelnego pełnienia wszelkich dzieł, jakie tylko w swych warunkach będą mogły podejmować ku większej chwale Bożej i ku zbawieniu dusz.

Aby zaś mogły odpowiadać mężnie najwznioślejszemu celowi Stowarzyszenia, niech każda często w ciągu dnia, a szczególnie przy rozpoczynaniu prac i w chwilach pokus, wzmacnia się zbawiennym znakiem krzyża św.; a niech to czynią z takim uczuciem, jak czynił to św. Franciszek Salezy[772].

Wszystkie, które w tym najlepszym usposobieniu serca czynić będą w ten sposób znak krzyża świętego, będą zdolne dokonać bardzo wielkich rzeczy.

[772] Święty Franciszek Salezy — zob. Wyb. I, s. 338—339. O jego krzyżu: Wyb. II, KLambr nry [530]—[532],