Strona 45

Tom III

węglarzami, ogrodnikami czy innymi; lub na targu ze św. Gwidonem, albo ze św. Maurycym w służbie wojskowej lub ze św. Iwonem proboszczem i obrońcą ubogich, w adwokaturze i parafii[65], i w każdym innym rodzaju zawodów, ponieważ we wszystkich byli [Świeci] i kto wie, ilu wielkich Świętych jest także obecnie.

[50c] I dlatego postanawiam czynić to, co oni czynili i czynią dla chwały Bożej; zawsze jednak pragnę pozostawać z całą Wspólnotą Niebian, z Maryją i Jezusem, postanawiając oddawać Bogu, memu najdroższemu Ojcu, ową chwałę, jaką odbiera od tych wszystkich dostojnych Osobistości; a znając swą niedostateczność, wyznawać będę mą nędzę (ale odwołuję się do Oświadczenia generalnego) usiłując pobudzać się do wykonywania aktów, jakie wykonywały wspomniane Osobistości, w zasadzie do aktów miłości, skruchy, pokory, miłości braterskiej, itd., ∞ O§O (ale odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

[51] 26. Chciałbym i pragnę posiadać nieprzebrane bogactwa, wszystkie zaś po to, aby z największą nawet udręka, męczeństwem i utrapieniem wyrzec się ich dla miłości Boga, Jezusa, Maryi, Aniołów i Świętych. I chciałbym pozostać tak bardzo ubogim, abym dla swej osoby — potrzebując piędzi ziemi, powietrza do oddychania, wody do ugaszenia pragnienia, pokarmu dla podtrzymania życia, łachmana do okrycia się — nic zgoła nie znajdował, ale przeciwnie, aby mi nie tylko odmówiono rzeczy potrzebnych, lecz bym znosić musiał najdotkliwsze cierpienia.

[51a] I dlatego dla mdłości i chwały Boga, który jest moim dobrem, dla mego najmilszego i najdroższego Oblubieńca Jezusa, mej Pani i Matki Maryi, Aniołów i Świętych oświadczam, że pragnę czynić to, co bym czynił, gdybym się rzeczywiście znajdował w takim położeniu. Pragnę też mieć takiego ducha ubóstwa, jakiego mieli i mieć będą razem wszyscy Święci, Aniołowie, Maryja Najśw. i sam Bóg Jezus Chrystus; ale ponieważ jest niemożliwe, bym zdolny był do takiego oderwania się, wyznaję swą nędzę i ofiaruję Panu zaparcie się własnej woli i nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa[66] (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

[51b] 27. Pan, mój najczulszy i najdroższy Ojciec, dał mi wielkie pragnienie rzeczy, które dokonały się na Jego cześć i chwałę i mają się dokonać; a ponieważ nie mogę ich spełnić z powodu mej skrajnej nadzy, ubóstwa, bezbożności, postanawiam ofiarowywać Panu stale zrzekanie się własnej woli, które łączę i ofiaruję wraz z wyrzeczeniem

[65] „proboszczem i obrońcą… i parafii” — dod. późn. — Święty Iwon Bretończyk, †1303. — Święty Gwidon, opat, †1046. — Święty Maurycy, dowódca Legii Tebaidzkiej, umęczony wraz z towarzyszami ok. r. 300.

[66] „i nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa” — dod. późn.