Strona 449

Tom III

W piątki, na pamiątkę konania i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, o godzinie dwudziestej pierwszej[769] odmówią pięć „Ojcze nasz”, i pięć „Zdrowaś”, uzyskując w ten sposób święte odpusty.

[308b] Jeśli nie co miesiąc, to przynajmniej przez parę godzin dnia w każdym miesiącu odprawią pobożne ćwiczenia, rozmyślanie i rachunek sumienia, jako przygotowanie do śmierci.

[309] Corocznie

Obchodzić będą miesiąc Maryjny i drugi[770] ku czci Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz odprawiać nowenny przed głównymi świętami Pańskimi, w Oktawę Epifanii, na Boże Ciało, a także przed świętami Matki Bożej, św. Józefa, Apostołów i św. Franciszka z Asyżu.

Odprawią też doroczne rekolekcje, trwające osiem lub więcej dni.

[309a] Ale co do pobożnych praktyk, tak nowenn jak rekolekcji, to o ile im czas na to pozwoli, będą je praktykować korzystając z urządzanych w publicznych świątyniach.

Gdyby jednak we wszystkich tych pobożnych praktykach, nowennach i rekolekcjach było im trudno brać udział w świątyniach, każda powinna poprosić dyrektora Stowarzyszenia [by wskazał], przez jakie modlitwy i pobożne ćwiczenia ma zadośćuczynić tym religijnym praktykom, nowennom i rekolekcjom. Religijność bowiem, by posłużyć się powiedzeniem św. Franciszka Salezego, jest niby prze- cenny płyn przybierający kształt naczynia, jakie wypełnia; toteż wszystkie pobożne praktyki, nowenny i rekolekcje należy odprawiać w sposób dostosowany do tych pobożnych niewiast, które ożywione wzniosłym celem szerzenia większej chwały Bożej i zbawienia dusz, z miłością, czystością i pokorą wiodą życie na stanowisku służących.

[309b] W związku z tym dyrektor Stowarzyszenia będzie bardzo dbał o roztropne podsuwanie im tego, co w konkretnych okolicznościach każda wykonać może.

Niezależnie od przeróżnych ich sytuacji wewnętrznych i zewnętrznych, w jakich dyrektor Stowarzyszenia doradzać im będzie pobożne praktyki, nowenny i rekolekcje dla tak ważnej sprawy, jak zachowanie ducha Stowarzyszenia, każda ponadto może otrzymywać od swego ojca duchowego odpowiednie wskazówki, w jaki sposób w konkretnych warunkach będzie mogła wykonywać stale pobożne praktyki, nowenny i rekolekcje[771]

[769] Tj. według naszej rachuby o godz. piętnastej — przypuszczalnej śmierci Chrystusa Pana.

[770] Rozumie się, że chodzi tu o miesiąc czerwiec.

[771] Następują trzy strony nie zapisane, po czyni spis treści Podręcznika dla agregatek, częściowo tylko opracowanego. Zob. przyp. 319.