Strona 447

Tom III

zgody na pokuty ł umartwienia, o które się go prosi, by uprawiano ducha pokuty, a nie osłabiano zdrowia i sprawności sił fizycznych.

[305] O odzieży agregatek

Ubierać się będą jak zwykłe kobiety, zgodnie z obyczajem miejscowym. Barwa stroju zbliżona do szarej, kształt daleki od próżnej mody, okryte całkowicie ramiona aż do dłoni, pierś — aż po szyję. Gatunek materiału odzieżowego prosty i trwały. Co do wierzchnich sukien i bielizny osobistej niech się możliwie starają o schludność i porządek. Niechaj nigdy nie noszą podartych sukien czy bielizny, lecz niech zgodnie z potrzebą naprawiają je porządnie i łatają.

Na ulicy i w kościele nie pokażą się nigdy z odkrytą głową, lecz zawsze z welonem lub inną zasłoną, zgodnie z miejscowym obyczajem.

Będą się umartwiały w sprawie układania włosów; utrzymując je w czystości, nie będą nigdy dbały o próżność ani wystawiały swych włosów na pokaz. Z tego samego względu nie będą korzystać z ozdobnych grzebyków[766] , a nawet u siebie używać będą najzwyczajniejszego czepka bez żadnych ozdób.

Zawsze i we wszystkim będą czyniły, co jest w ich mocy, by serce swe, niedalekie od najsłabszych nawet oznak świeckiej próżności, było pełne szlachetnej ambicji naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najśw. Matki Jego, Maryi.

[306] Codzienne praktyki pobożności

Na poranny i wieczorny „Anioł Pański” agregatki odmówią zwyczajne pacierze wiernych wraz z De profundis [por. Ps 129] w porze wieczornej w celu uzyskania odpustów świętych przyznanych przez papieży.

[306a] Zaledwie ockną się z nocnego spoczynku, podniosą w aktach strzelistych myśl i serce do Boga, aby tak nowy dzień zaczynać z ponawianą wciąż i potęgowaną gorliwością, by we wszystkim i zawsze naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Nie dadzą się w łóżku pokonać lenistwu, lecz podniosą się natychmiast, odmawiając budzące w nich większą pobożność modlitwy, nie pomijając jednak aktów wiary, nadziei, miłości i skruchy.

Jak będą mogły najszybciej udadzą się [do kaplicy], by uczestniczyć we Mszy św., a gdyby zabrakło im czasu do odprawienia rozmyślania wcześniej, niech je odprawiają w czasie uczestniczenia w Najśw. Ofierze.

[306b] Odwiedzą Jezusa w Najśw. Sakramencie, Najśw. Dziewicę, św. Józefa i zwrócą się z jakąś modlitwą do św. Zyty, Opiekunki Stowarzyszenia.

W ciągu dnia lub wieczorem odmówią trzecią część Różańca św.

[766] Mowa tu o ozdobnych grzebykach z długimi ząbkami wchodzącymi głęboko we włosy. Kobiety noszą często i dziś takie grzebyki we włosach.