Strona 443

Tom III

Wicedyrektorka pełniąc swe obowiązki powinna być jakby pomocnicą dyrektorki, dlatego zachowując należytą od niej zawisłość, będzie ją we wszystkim wspomagać.

[298e] O agregatkach

Wszystkie te pobożne niewiasty, które do Stowarzyszenia wstępują ze zbożnym pragnieniem, by pracować w miarę sił nad większym uświęceniem własnym i bliźnich przez służbę w miejskich rodzinach, tworzą tę grupę Stowarzyszenia, która nosi nazwę agregatek.

W szeregi agregatek nie przyjmuje się kobiet mających rodziny, lecz jedynie osoby wolnego stanu, które nie przekroczyły czterdziestego roku życia. Powinny to być osoby cieszące się dobrą sławą, a gdyby w pewnym okresie życia jej nie posiadały, mają przez odpowiedni okres czasu dawać dowody poprawy, potwierdzone życiem prawdziwie pokutnym.

Jeśli chcą być agregowane, muszą dyrektorowi Stowarzyszenia przedstawić świadectwo chrztu, bierzmowania oraz świadectwo moralności. Co do prowadzenia się petentek dyrektor nie zadowoli się tym świadectwem, lecz na dyskretnej drodze postara się o [dodatkowe] informacje.

Kandydatki przed formalnym wstąpieniem powinny być obznajmione dostatecznie z nauką chrześcijańską, a przynajmniej tak, jak obowiązany jest znać ją każdy chrześcijanin. Dlatego jeżeli dyrektor na podstawie egzaminu, jakiemu każda powinna być poddana, stwierdzi, że któraś z kandydatek nie posiada wystarczających wiadomości, przekaże ją opiece dyrektorki, aby albo ona sama ją pouczyła, albo poleciła to uczynić jednej z prokuratorek.

Kandydatki proszące o przyjęcie dopuszcza się na cotygodniowe konferencje, zanim jeszcze wiadomości ich w zakresie nauki chrześcijańskiej uzna się za dostateczne.

Kiedy stwierdzi się już dostateczną znajomość tej nauki i kiedy już odprawią generalną spowiedź doroczną czy osobną, w zależności od tego, jak uzna to za stosowne dyrektor, kandydatki dokonają aktu formalnego wstąpienia, stając się agregatkami.

[299] O wstąpieniu formalnym

Dyrektor wyznacza dzień wstąpienia, a nowa kandydatka rankiem tegoż dnia przystąpi do Komunii św.

[299a] Ceremonie związane ze wstąpieniem odbywają się po południu. W kilka dni przedtem dyrektor wytłumaczy kandydatce wyraźnie, że przy formalnym wstąpieniu powinna mieć zdecydowaną i szczerą wolę, by stać się naprawdę świętą, i by przy pomocy łaski naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa w szerzeniu większej chwały Bożej, w zapobieganiu grzechom i w trosce o większe uświęcenie innych, szczególnie przez pokorne, lecz cenne w oczach Bożych stanowisko służącej.