Strona 441

Tom III

Powinny też zawsze korzystać z każdej sposobności, by wyszukiwać biedne, a cnotliwe chrześcijańskie dziewczęta, które by po wstąpieniu do Stowarzyszenia i po odpowiednim przygotowaniu nadawały się do realizowania wzniosłego jego celu. Znalazłszy tak dobrze usposobione dziewczęta, niech się starają wpływać na nie z pokorą i miłością, by zwróciły się do dyrektora [z prośbą] o przyjęcie.

Prokuratorki niech się nie zniechęcają po jednej czy drugiej nieudanej zachęcie, lecz niech przez budujące rozmowy i przez życzliwe na wskroś chrześcijańskie obcowanie zachęcają agregowane do gorliwego oddawania się pełnieniu wszystkich dzieł gorliwości i miłości, jakie odpowiednio do celu Stowarzyszenia należy pełnić w rodzinach, w których z mdłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa wykonywać mają swe niskie posługi.

Jeżeli która z agregowanych, z uwagi na ubóstwo, w którym się znajduje, czy niewystarczające jeszcze wyrobienie duchowe, nie mogłaby z moralną pewnością sprostać zadaniom w Stowarzyszeniu, właściwa prokuratorka powinna postarać się dla niej albo o pracę do wykonywania we własnym domu, albo o jakiś niewielki zasiłek, dzięki któremu mogłaby żyć i oddawać się uprawianiu kultury ducha, niezbędnemu do prowadzenia świętego życia osobistego i do gorliwości o dusze zgodnie z celem Stowarzyszenia.

Członkinie, które nie są jeszcze wystarczająco wprowadzone we wszystkie te prace służebne, jakie zwyczajnie trzeba wykonywać w rodzinie, jak i we wszystkie zajęcia, na jakich powinna się znać kobieta na służbie, mają się przy pomocy właściwej prokuratorki wdrażać do tych prac, aby wszystkie mogły wywiązywać się rzetelnie ze swych obowiązków.

W toku praktycznych pouczeń dawanych w tym przedmiocie agregowanym nie powinno się zapominać zwłaszcza o tej bardzo ważnej sprawie, jaką jest dobra opieka nad chorymi. Sprawa to doniosła, ponieważ służące opiekując się chorymi mogą albo wyrządzać wielkie zło, albo świadczyć bezcenne przysługi.

Mogłoby się przytrafić, że w jakiejś miejskiej parafii nie uda się znaleźć jednej czy kilku niewiast zdatnych do pełnienia obowiązków prokuratorki. Brak taki należy uzupełnić przez prokuratorkę z innej parafii; w ten sposób jedna osoba może zająć się agregowanymi z kilku parafii.

Wszystkie prokuratorki powinny wciąż z całą pilnością zachęcać agregowane do wiernego uczestniczenia w konferencjach tygodniowych oraz we wszystkich innych zwyczajnych i nadzwyczajnych ćwiczeniach Stowarzyszenia.

[298c] O dyrektorce Stowarzyszenia

Stanowisko dyrektorki obejmuje się na przeciąg trzech lat; wyznacza ją spośród prokuratorek dyrektor Stowarzyszenia.

Wyboru dokonuje się w dzień Nowego Roku, a stanowisko obejmuje