Strona 435

Tom III

[295] Rozdział dwudziesty szósty[752]. — Roczne ćwiczenia duchowne

[295a] Co trzy miesiące urządzać się będzie dzień skupienia w celu przygotowania się do śmierci. Po południu danego dnia rozpoczyna się wprowadzenie do dnia następnego, poświęconego w całości odnowie, a rankiem dnia trzeciego nastąpi generalna Komunia św. We wszystkim należy zachować regularność, porządek wyznaczony i milczenie, podobnie jak w czasie rekolekcji.

Raz w roku odbywają się przez osiem dni rekolekcje [według metody] św. Ignacego.

Obchodzić się będzie zawsze miesiąc Najśw. Dzieciątka, a przeznaczy się na to miesiąc styczeń.

Podobnie obchodzić się będzie miesiąc św. Józefa, któremu poświęci się miesiąc marzec.

W maju obchodzi się miesiąc Maryjny.

[295b] Czerwiec poświęca się ku czci Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, a sierpień ku czci Serca Najśw. Maryi.

Obchodzić się będzie nowenny przed świętym Narodzeniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, oktawę Epifanii P.N.J.Ch., oktawę Bożego Ciała, wraz z nowenną ku czci Najśw. Serca Jezusowego.

Obchodzić się będzie dziesięć dni przygotowania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Urządzać się będzie nowennę do św. Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętych Współopiekunów Pobożnego Domu, [tj.] św. Franciszka z Asyżu i św. Stanisława Kostki.

[295c] W dzień Nowego Roku obiera się świętego Opiekuna na cały rok bieżący i ustala się cnotę do naśladowania. A dla podtrzymywania żywej pamięci we wspólnocie, na widocznym i bardziej uczęszczanym miejscu domu wywiesi się obraz [obranego Świętego] i [będzie] wypisana do naśladowania cnota.

W Zielone Świątki, obchodzone odpowiednią funkcją religijną, rozdaje się członkiniom całej wspólnoty karteczki z wypisanym jednym z darów Ducha Świętego i jednym z dwunastu owoców wyliczonych przez św. Pawła [por. l Kor 13, 4 nn].

W uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi rozdaje się tzw. „spuściznę Madonny” polegającą na tym, że wyciąga się na los szczęścia karteczkę, na której niby słowami Najśw. Dziewicy, skierowanymi do każdej z uczestniczek, mówi się: Córko, przekazuję ci…” itd. słowa opisujące jedną z cnót praktykowanych przez Matkę naszą, Najśw. Maryję.

W uroczystość Wszystkich Świętych w rozdawanych karteczkach zawiera się jedno z ośmiu Błogosławieństw [por. Mt 5, 3 nn].

W dzień Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa w porozdzielanych

[752] Ksiądz Orlandi przekreślił cały ten rozdział po uprzednim dokonaniu w nim pewnych modyfikacji.