Strona 434

Tom III

i grzesznej, lecz skruszonej i nawróconej duszy. W czasie nowenn przed większymi uroczystościami Chrystusa Pana i Najśw. Dziewicy śpiewać się będzie pieśni odpowiadające tym uroczystościom.

Szatan, podsuwając niezliczone wymówki, będzie czynił wiele, by nie dopuścić do przestrzegania tej zasady. Biada jednak temu, kto go słuchał! A szczęśliwi ci, co dokładać będą starań, aby ją zachowywać i pomagać w jej przestrzeganiu we wszystkich punktach i jak tylko możliwe — skutecznie.

[293] Rozdział dwudziesty czwarty. — Tygodniowe ćwiczenia duchowne

Wszyscy członkowie wspólnoty spowiadać się będą przynajmniej raz w tygodniu.

Jest pożądane, by i Komunia św. była przyjmowana co najmniej raz na tydzień — i więcej razy, kto ma zgodę spowiednika.

Przełożona może zabronić przystąpienia do Komunii św. tym, które przez zewnętrzne swe postępowanie w przypadku przyjęcia Komunii św. budziłyby we wspólnocie zdziwienie.

W środy powstrzymają się od spożywania mięsa na cześć Najśw. Dziewicy Karmelitańskiej; będą też wszystkie wpisane do Karmelu, nosić będą jego szkaplerz i odmawiać codzienne modlitwy dla pozyskania odpustów.

W piątki, o godz. 21[751] , odmówią pięć „Ojcze nasz” i „Zdrowaś” na pamiątkę męki, konania i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W soboty zrezygnują z wina na cześć Najśw. Dziewicy.

[294] Rozdział dwudziesty piąty. — Miesięczne ćwiczenia duchowne

Raz w miesiącu przełożona urządzi konferencję wyjaśniającą [dziewczynom] regulamin i zachęci do przestrzegania go, przypominając zasługę i wielką chwałę dla tych, które będą się go trzymać. A nade wszystko dopomoże im rozważyć, że wszystkie, które innym w przestrzeganiu regulaminu świecą dobrym przykładem, zdobywają taką zasługę, jak gdyby go wszystkie przestrzegały, a to z powodu zbudowania, jakim każda pragnie przyświecać.

Na początku każdego miesiąca przełożona wybierze Świętego, miesięcznego Opiekuna, oraz cnotę, jaką mają naśladować, a także jakąś codzienną praktykę na cały miesiąc w celu uproszenia łaski naśladowania cnoty Świętego; dlatego zwróci się do wspólnoty z przemówieniem, by wysunąć propozycję i dać w tym przedmiocie wyjaśnienie. Przy obieraniu św. Opiekuna należy się starać, by między innymi, wybrać tego, którego był żywot czytany we wspólnocie.

Pod koniec miesiąca będzie miejsce na oświadczenia co do śmierci i na modlitwy o śmierć szczęśliwą.

[751] Według naszej rachuby jest to godz. piętnasta, czyli starorzymska dziewiąta, o której umierał Zbawiciel.