Strona 433

Tom III

i po niej odprawią wraz z jedną z nauczycielek wyżej wspomniane wspólne ćwiczenia pobożności.

[292] 14. Celem udaremnienia zbędnej, a jeszcze bardziej — szkodliwej gadaniny, do jakiej łatwo dochodzi we wspólnotach nawet w czasie pracy, a również dla uchronienia od myśli smutnych i ponurych, a tym bardziej od takich, które mogą być obrazą świętej czystości, myśli tak łatwo obudzanych przez szatana czy namiętności kwitnącego wieku, będzie obowiązywała następująca zasada niezmienna, bo potwierdzona jako ogromnie pożyteczna i dostosowana do wieku lubującego się w rzeczach wesołych i płochych. Dlatego:

[292a] We wspólnocie Pobożnego Domu Miłosierdzia, noszącej przez szczególny dar Bożej dobroci szatę III Zakonu Świętego Franciszka, od samego swego początku[750] [wprowadzono taki zwyczaj] z niemałym pożytkiem i ku wielkiemu zadowoleniu wspólnoty i samej jej zwierzchności: W czasie prac przed- i popołudniowych, na znak dany przez dzwon, w różnych porach dnia i odstępach czasu, cała wspólnota, gdziekolwiek się znajduje w Domu przy pracy z dziewczętami przy różnych rodzajach zajęć, bez przerywania pracy, lecz przeciwnie, prowadząc ją dalej w tej samej pozycji, stojącej czy siedzącej, ukorzy się w duchu przed Bożym Majestatem i obudzi ufność w Jego miłosierdzie.

[292b] Zanuci się najprzód: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, itd,, i „Chwała Ojcu”, Alleluja (tego Alleluja nie mówi się od Komplety, od soboty przed Siedemdziesiątnicą, aż do Wielkiej Soboty przed Wielkanocą) i odmówi się 54 „Ojcze nasz”, „Zdrowaś” i „Chwała Ojcu”, wyznaczanych dla tercjarzy i tercjarek franciszkańskich zamiast godzin Modlitwy Liturgicznej, a mianowicie: dwanaście na Matutinum i Laudesy; siedem za każdą z sześciu godzin mniejszych, tj.: Prymy, Tercji, Seksty, Nony, Nieszporów i Komplety. Do „Ojcze nasz” Prymy i Komplety dołącza się „Wierzę”. Odmawianiu „Ojcze nasz”, „Zdrowaś” i „Chwała” wtóruje zawsze strofa religijnej pieśni, na którą wspólnota odpowiada stosownym śpiewem. Będzie wskazane, by przedmiotem śpiewów były zawsze motywy o męce Pana naszego Jezusa Chrystusa i o błogosławionym życiu Najśw. Dziewicy.

By wszystko to odbywało się w porządku, modlitwy będą rozmieszczane zgodnie z godzinami podanymi w porządku dziennym.

[292c] Przechadzka odbywać się będzie zawsze przy wtórze religijnych pieśni. Każdy zespół czy grupa z sypialni będzie miała dwie śpiewaczki. Poczynając od zespołu najstarszych [dziewcząt], spacerując, jedna po drugiej śpiewaczka intonuje pieśń, na którą inne odpowiadają.

Aby się to odbywało według porządku, z pożytkiem duchowym i ze świętym weselem, będzie wszystkim kierowała kierowniczka śpiewów.

Wątkami pieśni będzie męka Jezusa Chrystusa, boleści Najśw. Maryi

[750] Zob. OOCC IV 27—28.