Strona 432

Tom III

[291 a] 1. W dni robocze trzymać się będą porządku wyrażonego na tablicy I., a w obowiązujące dni świąteczne — porządku z tablicy II[748].

2. Zaraz po wstaniu odmówią przepisaną modlitwę, ubiorą się skromnie i w porze zbiórki udadzą się do kaplicy zachowując postawę skupioną, milczącą i pobożną, a z wielkim pragnieniem, by wzmocnić ducha pokarmem świętej modlitwy i rozmyślania, do jakiego się zabierają, a także, by go wzbogacić cennymi skarbami łask we Mszy św., która nastąpi po rozmyślaniu.

3. Po Mszy św. doprowadzanie sypialni i pracowni do porządku i czystości i zajęcie się osobistą schludnością.

4. W oznaczonej porze spożyją śniadanie, a potem rozejdą się do klas i do prac.

5. W kwadrans przed południem — szczegółowy rachunek sumienia.

[291b] 6. Po obiedzie zejdą się na rekreację, gdzie wzajemnie starać się będą o pokorę, miłość i skromność, a także o świętą pogodę, pamiętając często, [a zwłaszcza] wtedy gdy słyszą bicie zegara, że znajdują się w obecności Bożej.

7. Po rekreacji odprawią nawiedzenie Najśw. Sakramentu, Najśw. Dziewicy i świętych Współopiekunów[749] ; po tym [następuje] wspólne czytanie duchowne.

8. Od 3 maja do 14 września włącznie, po rekreacji będzie czas na spoczynek, po nim zaś wspomniane nawiedzenie, z którym połączy się odmawianie Różańca zamiast odmawiać go wieczór, wreszcie wspólne czytanie duchowne, a po nim — szkoła i praca.

9. W godzinę przed wieczornym „Anioł Pański” — przechadzka po ogrodzie.

10. Od 14 września aż do 3 maja wyłącznie, w porze przeznaczonej na wspomniany „Anioł Pański” — Różaniec w kaplicy, po nim zaś czas zbywający przeznacza się na prace.

[291c] 11. W godzinie przewidzianej porządkiem dziennym, w zależności od pór roku, odprawi się szczegółowy rachunek połączony z nawiedzeniem Najśw. Sakramentu, Najśw. Dziewicy i św. Współopiekunów. Po tym pójdą na wieczerzę, po której odprawią w kaplicy ogólny rachunek sumienia łącznie ze zwyczajnymi modlitwami i z czytaniem punktów do rozmyślania.

12. O godzinie ustalonej stosownie do pór roku udadzą się na spoczynek.

13. Od dobroci i roztropności przełożonej będzie zależało zezwolenie na spoczynek przed tą ustaloną godziną tym dziewczętom, które bądź z powodu młodziutkiego wieku, bądź z powodu niedyspozycji fizycznej będą potrzebowały dłuższego snu. W takim razie przed wieczerzą

[748] OCCC VI 597 nn i 600 nn.

[749] Są to: św. Franciszek z Asyżu i św. Stanisław Kostka.