Strona 43

Tom III

[47b] I pragnę, abyśmy ja i wszystkie inne stworzenia byli nieustannie zajęci oddawaniem najgłębszej czci Przenajświętszej Trójcy, obecnej z nami na każdym miejscu, byśmy z wszystkimi stworzeniami i byli zajęci najwyższym uwielbianiem Jezusa w Najśw. Sakramencie na wszystkich miejscach, gdzie się znajduje, (tak jednak, by wszystkie miejsca uważać za mnożone w nieskończoność, itd., o o O§O, [pragnę, byśmy byli zajęci oddawaniem] najbardziej wiernej i serdecznej czci Maryi Najśw., naszej wspólnej Matce i całej naszej po Jezusie Chrystusie nadziei, a również serdecznej i pełnej uszanowania czci Aniołom i Świętym (lecz powołuję się na Oświadczenie generalne), i wraz ze wszystkimi stworzeniami pragnę czynić na ziemi to, co Błogosławieni czynią w niebie (lecz powołuję się na Oświadczenie generalne).

[48] 19. Było moim pragnieniem, by przebywać w zakonie, gdzie mógłbym coś zdziałać dla większej doskonałości; ponieważ jednak, jak się zdaje, Pan wybrał mnie na to, abym pozostał wśród świata.

[48a] Dlatego (w założeniu, że dla chwały Bożej spełniłbym większe rzeczy[62]) pragnę czynić, co czyniłbym nie tylko w najświątobliwszym zakonie, ale co bym spełniał, gdybym był we wszystkich zakonach, i to, co pełniliby wszyscy zakonnicy, gdyby we wszystkich zakonach żyli z doskonałością itd. ∞ O§O, i gdyby wszystkie stworzenia znajdowały się we wszelkich zakonach istniejących i możliwych, by służyć Bogu z doskonałością, itd., ∞ O§O, i gdyby w każdej chwili składały z siebie największą ofiarę, jaką tylko można sobie wyobrazić, itd., ∞ O§O, i gdyby każdy znajdował się zawsze w stanie żarliwego realizowania profesji zakonnej.

[48b] Toteż stosując się do woli Boga, który mnie utrzymuje wśród świata, pragnę Mu składać ofiarę z samego siebie, a zwłaszcza z mej woli, tak jak gdybym w każdej chwili, itd. ∞ O§O składał profesję zakonną. Dlatego wzywam wszystkie stworzenia, aby podziwiały nieskończoną dobroć Bożą względem mnie, bardzo wielkiego grzesznika, albowiem Ojciec mój Niebieski ulitował się nad mą nędzą nie wzywając mnie do służby swojej w większej surowości, lecz w tym stanie, w którym ja, słaby i ubogi, nie musiałbym ulec zbytniemu obciążeniu i obezwładnieniu.

[48c] Pragnę wreszcie uczestniczyć we wszystkich dobrych uczynkach każdego ze stworzeń, abym i ja miał udział w oddawaniu Bogu owej chwały, które Mu one przez swe działanie oddają (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

[49] 20. Postanawiam w takim stopniu uprawiać święte cnoty, w jakim bym je wykonywał [gdybym był] w niebie i w jakim wykonywałyby je także w niebie wszystkie stworzenia, itd. ∞ O§O, Maryja

[62] Domyślnie: „gdybym był w zakonie…”