Strona 422

Tom III

jak i tego, co przepisuje się w sprawie ich poprzedniego stanu cywilnego, byłoby jednoznaczne z wprowadzeniem do wspólnoty owego śmiercionośnego nasienia, które wnet przywiodłoby wspólnotę do wprowadzenia jako niezbędnego stylu życia przewyższającego poziom życia biedaków.

[283d] 6. Ma się starać o utrzymywanie stałego wytwarzania tego wszystkiego, do czego sama wspólnota jest zdolna albo do czego może się stać zdolna, a także do wytwarzania rzeczy, które z biegiem czasu uzna się za bardziej pożyteczne, a wspólnota do ich produkowania okaże się zdatna. Spośród produktów zawsze surowo będą zabronione takie wytwory, które prowadzą kobiety do zbytku, a także i te, które wiodłyby do kontaktów dziewcząt z osobami z zewnątrz.

7. Zarząd powinien czuwać nad postawą wspólnoty kierującej się zawsze ku miłosierdziu. I ktokolwiek, czy na podstawie danego przyrzeczenia, czy pod wpływem nieporządnego uczucia lub kaprysu, dążyłby do wpływania bezpośrednio czy za pośrednictwem innych na przyjmowanie lub wykluczanie dziewcząt, które według miłosierdzia i zasad świętej Instytucji nie powinny być przyjmowane lub wykluczane, stawałby się powodem ruiny świętej Instytucji. Wiadomo bowiem z doświadczenia, że zmierzają ku upadkowi nawet najbardziej świątobliwe Instytucje, kiedy decydować zaczynają prywatne przyrzeczenia, pasje czy kaprysy.

[284] 8. Zarząd powinien troszczyć się o wprowadzenie do samodzielnego życia tych dziewcząt, które w Pia Casa ukończyły już swą edukację. Ustabilizowanie to ma się dokonywać według następujących zasad.

[284a] 1) Zgodnie z prawem miłości każda z nich ma być traktowana jako córka Pobożnego Domu; a zatem ich umieszczenie w świecie nie może być wystawiane na niebezpieczeństwo szybkiej utraty dóbr uzyskanych przez wychowanie. Przez traktowanie natomiast każdej z pojętą po chrześcijańsku ojcowską miłością powinno się dojść do moralnej pewności, że posiew edukacji cywilnej i religijnej będzie rozwijał się i owocował tak dla jej duszy, jak i dusz tych, którzy przez jej umieszczenie wejdą z nią w bliższe stosunki.

2) Aby dziewczęta umieścić tak, by miało się rzeczywiście pewność moralną co do bezpieczeństwa ich i pożytku innych, trzeba koniecznie mieć na uwadze, że musi być zbadane i stwierdzone powołanie każdej z dziewcząt przez osoby uczciwe i doświadczone, a przede wszystkim przez własnego spowiednika, i to jakikolwiek byłby stan. za którym chciałby się opowiedzieć.

[284b] 3) To dojrzałe badanie powołania każdej [z dziewcząt] ma się dokonywać według kryteriów chrześcijańskich, gdyż nikt nie może być arbitrem danych powołań, za sprawcę których należy uznać samego Boga. Toteż gdyby któraś z dziewcząt wyjawiła walę obrania rodzaju życia, co do którego widzi się jasno, że Bóg nie obdarzył jej