Strona 42

Tom III

wraz ze wszystkimi stworzeniami, Świętymi, Aniołami i z Maryją prosić będę Najwyższego Boga, alby dla zasług Jezusa Chrystusa, Maryi, Aniołów, Świętych i wszystkich stworzeń raczył dozwolić ni i według swej najświętszej woli ćwiczyć się w innych cnotach w stopniu najszczytniejszym, goryczą zaprawiać upodobania obecnego żywota i cierpieć dla Jego chwały nieustanne męczeństwo, ale wszystko według najświętszej Jego woli i przy Jego pomocy; a choćby mi tego nie użyczył, postanawiam mimo to czynić, co bym czynił, gdyby mi to było użyczone (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

Postanawiam, w jakimkolwiek byłbym miejscu czy stanie, a zwłaszcza w miejscu samotnym, czynić to, co by czynili Sprawiedliwi, Święci, Aniołowie, Maryja Najśw. i Jezus, gdyby się znaleźli w takim czy jakimkolwiek innym stanie; a wyobrażając sobie, że dokonywaliby Oni, i rzeczywiście dokonali, dla chwały Boga, itd., ∞ , bardzo wielkich rzeczy, a Jezus dla chwały swego Niebieskiego Ojca, pragnę i ja czynić to samo (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

Pragnę, by każda chwila czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego[58] była jak najdoskonalej wykorzystywana przeze mnie i przez wszystkie stworzenia i postanawiam czynić to, czego by dokonano, gdyby istotnie tak było (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

[47] 18. Pragnę, aby absolutnie wszystkie moje i wszelkich stworzeń czynności zanurzone zostały w Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa i zjednoczone były z Jego zasługami, z Najśw. Ofiarą, z zasługami Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych; pragnę też czynić to, co by czyniono, gdyby się istotnie tak stało (ale odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

[47a] Pragnę, aby za grzechy moje i innych zostały przeze mnie i przez wszystkie stworzenia ofiarowane Panu zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie w nieskończoność mnożone [Najśw.] Ofiary[59], itd. ∞ O§O, zasługi Najśw. Maryi, Aniołów, Świętych i wszystkich innych stworzeń oraz cierpienia całej biednej ludzkości[60]; pragnę, by każde nieskończenie uwielokrotnione stworzenie, itd. ∞ O§O, z doskonałością, itd. ∞ O§O stanęło i ofiarowało wraz ze mną Panu za grzechy nasze wszystkie Najśw. Ofiary, sprawowane w przeszłości, obecnie i w przyszłości na całym świecie z tym, że każda ta Ofiara byłaby mnożona w nieskończoność, itd., ∞ O§O. Pragnę je ofiarowywać nie tylko jako zwyczajny wierny, ale i jako kapłan, i z nieskończoną doskonałością Jezusa Chrystusa[61], z doskonałością itd., ∞ O§O.

[58] „przeszłego, teraźniejszego i przyszłego” — dod. późn.

[59] Jak wynika z kontekstu, chodzi tu o Najśw. Ofiarę.

[60] „oraz cierpienia całej biednej ludzkości” — dod. późn.

[61] „Pragnę je ofiarowywać… Jezusa Chrystusa” — dod. późn