Strona 410

Tom III

będzie wskazane przysłanie mi jednej jego kopii, dla zachowania jej w naszym archiwum.

Niech Bóg błogosławi pracy Księdza Kanonika i niech sprawi, by owocowało odpowiednio do wartości zasług Jezusa Chrystusa oraz według zasług i możnej opieki Najśw. Maryi i całej Wspólnoty Niebian.

Co do książeczek o Miesiącu Maryi i co do Psalmów św. Bonawentury[689] otrzyma Ksiądz odpowiedź od pana Augustyna Simonetti[690].

Bardzo dobrze, że zwoła się zebranie[691] i że Mons. Arcybiskup będzie Przewodniczącym Dzieła.

11. [ZESPÓŁ OSÓB DĄŻĄCYCH NA SERIO DO DOSKONAŁOŚCI][692]

(OOCC V 661 —675; data: ok. 1840)[693]

1280] Zespół[694] życia duchownego dla kierowania osób pobożnych na drodze ku doskonałości.

[280a] 1. Opiekunem będzie św. Franciszek Salezy[695]

2. ABC życia zakonnego[696].

3. Każdy [członek] nosić będzie krzyż św. Franciszka Salezego[697]

4. W ciągu roku w 24 dni czwartkowe odbywać się będą konferencje[698] ; niektóre z nich poprzedzi zebranie Zespołu (ristretto) lub, w osobnym miejscu, zebranie Związku (adunanza).

5. Porządek domowy: codzienne rozmyślanie, Msza św., czytanie duchowne, nawiedzenie Najśw. Sakramentu i Najśw. Dziewicy, spowiedź — przynajmniej co tydzień.

6. Co drugi miesiąc dzień skupienia w celu przygotowania się na śmierć.

[689] Chodzi tu o rozpowszechniony Tributo quotidiano (lub Piissima erga SS. Dei Genitricem… Hebdomadalis supplicatio), propagowany bardzo przez Pallottiego.

[690] Agostino Simonetti był rzymskim ajentem abpa Tanary, Lett. nr 560.

[691] Chodzi chyba o zebranie w omawianej sprawie.

[692] Jest to 10-stromicowy autograf Pallottiego, drukowany po raz pierwszy w Race. II nry 686—695.

[693] Przy Piśmie nie ma daty, ale kryteria wewnętrzne wskazują na rok ok. 1640.

[694] Ristretto oddajemy przez „Zespół”, gdyż stanowi on osobną grupę osób należących do całego Związku (adunanza). Zob. nr 4 tego nru [380a]

[695] O świętym F. Salezym, zob. Wyb. I s. 338-Λ339.

[696] Talk oddajemy Alfabetu dci Monaci. O tym dziele nie umie powiedzieć nawet Włoch, ks. F. M o c c i a, OOCC V 681 nota 3.

[697] Zob. Wyb. II, KLambr nry [530]—[532]. Noszenie na sobie tego krzyża ma przypominać to, co zwie się symbolicznie krzyżem św. Franciszka Salezego.

[698] Brak tu wyraźnej wzmianki o konferencjach, ale o nie właśnie tu chodzi. Zob. niżej, nr 29 w mrze [280d],