Strona 41

Tom III

świętego, ksiąg duchownych, jakie są, będą i jakie by być mogły, itd., itd., ∞ ∞ ∞ O§O, jak i ksiąg świeckich (gdyż z nich, według św. Bazylego[57], można też odnieść duchowy pożytek). [Pragnę też czynić, co bym czynił], gdybym miał za przewodnika Jezusa Chrystusa, za przewodniczkę Najśw. Maryję, za towarzyszów św. Józefa, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistę, św. Annę, św. Joachima, itd., itd., ∞ ∞ ∞ O§O, Apostołów, Uczniów Pańskich i wszystkich Świętych, Aniołów i sprawiedliwych, itd., ∞ O§O, których pragnę mieć za przewodników; i jak gdybym posiadł najlepsze doświadczenie itd., ∞ O§O (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

[45b] 12 bis. Ponieważ Pan nie powołał mnie, bym dokonywał wszystkiego, czego dla Jego chwały i pożytku dusz można w Jego Kościele na tym świecie dokonać, pragnę czynić to, co bym uczynił, gdybym dokonywał wszystkich tych rzeczy. A że dzieje się tak, iż w niemożności dokonywania rzeczy, dla których czujemy wielki zapał, rodzi się większa żarliwość dla samej sprawy, pragnę zatem mieć tę żarliwość we wszystkich sprawach, również i w tych, do których spełnienia Pan mnie wyznaczył (lecz powołuję się na Oświadczenie generalne).

[45c] 13. Istnieją dusze niewinne, proste i sprawiedliwe, co nie spisują swych pragnień, a przecież żywią daleko większe pragnienia niż te, jakie ja w sobie czuję. Toteż widząc swą nędzę, upokarzam się i pragnę czynić to, co czynią wspomniane dusze. I zdaję sobie sprawę jeszcze, że ogół stworzeń oddaje bardzo wielką chwałę Bogu we wszystkich, nawet najprostszych, najbardziej obojętnych i najnaturalniejszych swych czynnościach, itd. ∞ O§O; [toteż] świadom swej nędzy — ponieważ zgodnie z prawdą we wszystkich klasach i warstwach społecznych bywają wielkie dusze, których jednak nie znamy — upokarzam się i pragnę czynić wszystko, co czyniłyby te istoty (lecz powołuję się na Oświadczenie generalne).

[45d] 14. Postanawiam zawsze i we wszystkich swych czynnościach ujarzmiać swe ciało, które się zbuntowało przeciw rozumowi, oraz upokarzać i umartwiać ducha, który zbuntował się przeciw Bogu; natomiast starać się będę, aby władze duszy, zmysły ciała i cała ma istota oddawały razem chwałę Bogu (lecz powołuję się na Oświadczenie generalne).

[46] 15. Wiedząc, że z powodu swej nędzy nie mogę uprawiać wielkich pokut, będę się upokarzał wyznając nędzę i ubóstwo moje; stwierdzając zaś, że Pan dla zaradzenia mej biedzie raczy przysposabiać mi tak dobrotliwie potrzebne mi łaski, będę Mu dziękował, wzywając.wszystkie stworzenia do składania Mu podzięki, a wraz z całym wszechświatem podziwiać będę tak ogromną dobroć Boga, który przełaskawym okazuje się dla tak wielkiego grzesznika. Równocześnie

[57] Bazyli Wielki, św. Doktor Kościoła, †379.