Strona 405

Tom III

6. Odprawia się krótki rachunek sumienia.

7. Wypowiada się akt skruchy i ćwiczenie to kończy się w ten sposób:

8. Jeden z zebranych mówi do miejscowego kapelana: Iube, Domine, benedicare…[682] Po okresowej Antyfonie większej zamyka się oratorium mówiąc: Pomoc Pańska niech pozostanie [z nami].

[279b] Byłoby godne zalecenia, aby przy końcu udzielić błogosławieństwa Najśw. Sakramentem w puszce.

N. B. Dla spowodowania większej frekwencji ludu byłoby rzeczą bardzo pomocną, aby co wieczór kapłan w towarzystwie dwu albo czterech członków Zjednoczenia, przy wtórze wzruszających pieśni religijnych, dźwigając wysoko krucyfiks, obchodził bardziej zaludnione najbliższe dzielnice (czy osiedla) mniej więcej przez kwadrans. W dni świąteczne, wychodząc z oratorium o kwadrans wcześniej niż zwykle, zatrzymają się na miejscu bardziej uczęszczanym, a kapłan wygłosi z podwyższenia kazanie zwane „obudzą jacym” (svegliarino = budzik), przy końcu którego wezwie gorąco wiernych, by udali się na święte oratorium. Tak się to robi w Rzymie. Po udzieleniu błogosławieństwa Najśw. Sakramentem i po odśpiewaniu Vi adoro ogni momento itd. (…)[683] , zaintonuje się Różaniec św. kontynuowany przez lud po wyjściu z oratorium na drogę publiczną; ruszą nią, aby [nabożeństwo] zakończyć przed jakimś wizerunkiem Najśw. Maryi umieszczonym na miejscu publicznym albo w jakiejś kapliczce. I bardzo jest ważną rzeczą, aby kierownik oratorium wzywał często wiernych do uczęszczania na Różaniec, przez co osiąga się bardzo wielkie zbudowanie i ogromną zasługę; przeszkodzi się też wielu grzechom, a ten i ów grzesznik się nawróci. — Powyższą praktykę stosuje się we wszystkich nocnych oratoriach Rzymu.

[279c] W soboty każdego tygodnia dodaje się Litanię do Najśw. Maryi.

[682] Następuje część brewiarzowej Komplety, ale bez psalmów i innych mniejszych części składowych tej ostatniej hory, zamykającej oficjalne modły dnia.

[683] Vi adoro ogni momento, o vivo Pan de Ciel, gran Sacramento
E sempre sia lodato, l`amabile Gesu sagramentato
Sia lodato e ringraziato ogni momento, il issimo e divinissimo Sagramento.
Evviva Maria, Maria evviva, Evviva Maria, e Chi la creó!
Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie
I niech wciąż będzie wielbiony, Jezus Umiłowany w Sakramencie utajony.
Niech będzie cześć i chwała w każdym momencie Bogu Najśw. w tym Sakramencie.
Niech żyje Maryja, Maryja niech żyje,
Niech żyje Maryja i Kto stworzył Ją!
Vi adoro śpiewa się w Rzymie jeszcze w naszych czasach.