Strona 404

Tom III

10. [W SPRAWIE PROJEKTOWANEGO ORATORIUM NOCNEGO][675]

(OOCC V 596—609; data: ok. 1838)[676]

[279] Proponowany projekt oratorium i odpowiedzi [Pallottiego]. Ja, kanonik Kurcjusz Alippi[677] , nie miałem szczęścia, by wprowadzić w czyn choć trochę z tego, o czym tu mowa, gdyż po rezygnacji Monsignora Tanary, arcybiskupa Urbino[678] , przy którym pełniłem funkcję sekretarza, zaprzestałem zupełnie wchodzić w jakiekolwiek sprawy diecezji urbinateńskiej[679].

[279a] Jeżeli Wielebne Duchowieństwo z Urbino przystąpi w większej liczbie do Pobożnego Dzieła Apostolstwa Katolickiego[680] (a nie brak motywów, że można się tego spodziewać), i każdy odda się z niezmożoną gorliwością na rzecz tegoż [Dzieła], to można by w Urbino otworzyć przede wszystkim nocne oratorium dla mężczyzn w kościele…. kierujące się wskazówkami jak niżej lub do nich podobnymi.

Oratorium dla mężczyzn po wieczornym ,,Anioł Pański” Regulamin

Codziennie:

1. Czytanie duchowne z życiorysu Świętego, którego się w danym dniu w liturgii obchodzi.

2. Odmawia się jakieś modlitwy. Pomiędzy tymi, które chciałby [Ks. Kanonik] wskazać, mógłby wprowadzić trzy modlitwy do Trójcy Przenajświętszej, znajdujące się w zbiorku modlitw, jaki załączam[681] – a w soboty można by dołączyć modlitwę do Najśw. Dziewicy, Królowej Apostołów.

3. Odmawia się akty wiary itd.

4. Wysuwa się trzy punkty do rozmyślania o prawdach wiecznych.

5. Wzywa się pomocy Ducha Świętego słowami: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij, itd., po czym

[675] Chodzi o oratorium w mieście Urbino, stolicy metropolii. Z kontekstu wynika, że to „nocne” oratorium to po prostu nabożeństwo wieczorne.

[676] Jest to fascykuł 8-stronicowy z autografem kan. Alippiego (zob. przyp. 218) w sprawie oratorium i z pisemnymi uwagami Świętego.

[677] Kurcjusz Alippi — wpierw alumn Seminarium Rzymskiego, potem sekretarz abpa Tanary z Urbino i kanonik katedralny. Zapisany do Zjednoczenia w dniu 16 VI 1839 roku. Pozostało kilka listów Pallottiego pisanych do niego. Zob. Lett. nry: 561, 680, 761, 798, 906.

[678] Jan Mikołaj Tanare, były bp Faenzy, został w roku 1832 abpem Urbino aż do roku 1845, kiedy otrzymał nominację na patriarchę Antiochii. Zmarł w roku 1853.

[679] Od „Ja… urbinateńskiej” — późniejszy dopisek tegoż kanonika. Następujący teraz projekt jest poprzedzony inicjałami typowymi dla Pallottiego, stąd może i dla członków Zjednoczenia.

[680] Jak już wiemy, do Zjednoczenia należał i kan. Alippi.

[681] Chodzi tu o pozycję z roku 1838 (OOCC IV 38—53). Wyb. I s. 130-135. – Teksty podane tu i niżej pochodzą od Pallottiego.