Strona 40

Tom III

cnoty miłować Boga, jak na to zasługuje i jak ja tego.pragnę, itd. ∞ O§O. Przedstawiam sobie następnie i chcę, by wszystkie stworzenia, każde, itd. ∞ O§O doskonale, itd. miłowały Boga, jak pragnę, i by każde itd. ∞ O§O, najdoskonalej itd. O§O miłowały Boga, tak, jakby poszczególne z nich itd. ∞.posiadało miłość wszystkich, jakby posiadały miłość Jezusa i Maryi, itd. ∞.

[43b] I dlatego mam wolę czynienia tego wszystkiego, co czyniłyby owe stworzenia w każdym momencie, itd. ∞ O§O, i pragnę, by wszystkie stworzenia, itd. ∞ O§O, z doskonałością, itd. ∞ O§O chciały czynić to, co ja czynić zamierzam, i więcej jeszcze, itd., itd., ∞ ∞ O§O; i tak jedno po drugim w nieskończoność.

[43c] Pamiętając jednak o swej nędzy, wrócę do upokarzania się itd. ∞ , a ten akt postanawiam czynić we wszystkich nieprzeliczonych momentach i przez całą wieczność, itd., itd., ∞ ∞ O§O. Bo chociaż po mej śmierci nie będę mógł coraz bardziej pomnażać chwały mego Boga, to postanawiam teraz i na zawsze, itd., itd., ∞ ∞ O§O czynić to, co bym czynił i myślał itd., ∞ ∞ , co by czyniły i myślały wszystkie stworzenia itd. O§O. W ten sposób, pomnąc na nędze swoją, uczynię wyznanie mego ubóstwa, itd., ∞ O§O (przypominam Oświadczenie generalne); postanawiam też czynić to wszystko, co by czynili Jezus i Maryja, gdyby od całej wieczności i przez całą wieczność byli jednocześnie pielgrzymami na ziemi i zadającymi się z Bogiem w niebie[55].

[44] 10. Pragnę tak kochać Boga, aby, nie będąc znanym nikomu prócz Niego samego, cierpieć dla pomnażania Jego chwały; znany jednak przez Boga samego, abym, gdy wezwie On mnie do przebywania z sobą w niebie, Jemu tylko samemu był znany. Pragnąłbym przy tym przyczyniać się stale do coraz większego powiększania chwały Bożej (przypominam Oświadczenie generalne).

11. Ponieważ dla mnie wszystko to, co pragnę czynić dla chwały Bożej, z powodu mej nędzy, ubóstwa, bezbożności, itd., nie jest możliwe do wykonania, przeto pragnę to czynić wzbudzając akt miłości, upokorzenia, itd. ∞ ∞ O§O (powołuję się na Oświadczenie generalne), i ofiarując zasługi Jezusa Chrystusa, Najśw. Maryi, Aniołów i wszystkich Świętych[56].

[45] 12. Dzięki temu, że ma się przewodnika duchowego, że się czyta książki, że się ma doświadczenie, itd. i że się posiada obfitość łaski Pańskiej, można zwyciężyć najsilniejsze nawet namiętności i pokusy oraz dokonywać wielkich rzeczy dla chwały Boga.

[45a] Pragnę zatem czynić to, co bym czynił, gdybym posiadał obfitość i całkowita pełnię łaski Bożej, najdoskonalsze poznanie Pisma

[55]”postanawiam też czynić to wszystko… w niebie” — dod. późn.

[56] „i ofiarując zasługi…Świętych” — dod. późn.