Strona 398

Tom III

Wziąć udział we Mszy św., która dla chrześcijanina jest prawdziwą skarbnicą.

Podczas Mszy św. lub w innym czasie odprawić półgodzinne, a przynajmniej kwadransowe rozmyślanie[659]. Nie opuszczać medytacji przez wzgląd na oschłość, rozproszenie lub zajęcie (można je odprawić i w czasie zajęć). Kto nie zaniedbuje rozmyślania, na pewno się zbawi.

Po obiedzie czytać książkę duchowną lub życiorys Świętego oraz odprawić nawiedzenie Najśw. Sakramentu i Matki Najśw.

Gdy kapłan idzie z Wiatykiem do chorych, starać się zawsze, by w miarę możności mu towarzyszyć.

Wieczorem wraz z rodziną zmówić Różaniec, odmówić Litanię do Matki Bożej, a wreszcie przed udaniem się na spoczynek odprawić rachunek sumienia.

[275b] II. Każdego tygodnia

Spowiadać się i komunikować przynajmniej raz w tygodniu lub co drugi tydzień; spowiedź — u spowiednika stałego, uczonego, pobożnego. Przed nim odbyć spowiedź generalną, całkowicie otworzyć swe sumienie i dać się sobą tak pokierować, jak [czyni się] w sprawach ważnych. Bez ważnego powodu nie zmieniać spowiednika.

Dni świąteczne uświęcać przez uczestniczenie w naukach katechizmowych, w ceremoniach, w słuchaniu kazań, w jakimś [religijnym] zebraniu, zważając przy tym jedynie na sprawę zbawienia wiecznego.

W soboty stosować post lub inne umartwienie według rady kierownika duchowego, a także jakieś ćwiczenie pobożne ku czci Najśw. Maryi Panny, do której, jeżeli chcemy zapewnić sobie niebo, należy mieć żywe nabożeństwo.

W piątki i w dni świąteczne odprawiać Drogę Krzyżową, za co zdobywa się bogate odpusty. W piątki o godzinie 15.00 odmówić też trzy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” na pamiątkę konania Pana Jezusa i boleści Matki Najśw.

[275c] III. W każdym miesiącu

Odprawić w milczeniu dzień skupienia. W takim dniu przystąpić do Komunii św., odprawić rozmyślanie, czytanie duchowne, rachunki sumienia i modlitwy, przygotować się na śmierć oraz rozmówić się z ojcem duchowym.

[275d] IV. W każdym roku

Odprawić rekolekcje w domu zakonnym lub [w innym] miejscu ustronnym, albo też (gdy się nie da inaczej) we własnym mieszkaniu — przez 8 do 10 dni. Odprawiać nowenny do Matki Bożej przed Bożym Narodzeniem, przed Zesłaniem Ducha Świętego, do swego Patrona i Anioła Stróża, łącznie z różnymi umartwieniami i z postem w wigilię tych świąt.

[659] W nawiasie Święty podaje odpusty przewidziane na kwadransowe rozmyślanie. Opuszczamy te odpusty.