Strona 393

Tom III

[272] Praktyki pobożne na miesiąc maj[646]

[272a] Gdziekolwiek się odprawia nabożeństwo majowe ku czci Maryi: w domach [prywatnych], w zakładach, przytułkach czy jakiegokolwiek rodzaju wspólnotach, a szczególnie w publicznych kościołach i kaplicach, miej zawsze na uwadze, duszo chrześcijańska[647] , aby wizerunek Maryi przyozdobiony był jak najpiękniej draperią, światłem, kwiatami. W czasie nabożeństwa niech wierni śpiewają pobożne pieśni, jak się to zwykło czynić w Rzymie. Przede wszystkim zaś staraj się o nabycie trwałych cnót i zaskarbienie łask dla twej duszy, stosując przy tym następujące środki:

[272b] 1. Unikaj miejsc i towarzystw, które mogą być dla ciebie niebezpieczne czy wywierać wpływ ujemny.

Często w ciągu dnia, gdy słyszysz uderzenie zegara lub bicie dzwonu, zwracaj się do Najśw. Maryi Panny następującymi słowami: Niepokalana Maryjo, miłosierdzia!

Uczcijmy cały miesiąc przez codzienne uczestniczenie we Mszy św. Zachęcajmy innych do brania udziału w nabożeństwach majowych. Czytajmy jakieś dzieło wysławiające Maryję – lub inną książkę o treści duchowej.

Czcijmy każdy dzień przeprowadzając rachunek sumienia i prosząc Maryję o najbardziej potrzebną nam cnotę. Kwiatkiem ofiarowanym Matce Najśw. niech będzie akt umartwienia wiążącego się z jakąś wadą albo akt cnoty przeciwnej tejże wadzie. Wystarczy parę takich aktów, a nawet jeden i ten sam powtarzany częściej.

Wyspowiadaj się na początku tego miesiąca, aby oczyściwszy się z wszelkich grzechów być gotowym na przyjęcie łask, jakimi Maryja zechce cię obdarzyć. Gdy zajdzie potrzeba, odpraw starannie spowiedź generalną. Niech miesiąc ten zapoczątkuje prawdziwe twe nawrócenie do Boga i uświęcenie twoje[648].

[646] Posługujemy się przekładem ks. J. Wróbla (Ołtarzew 1956) z niewielkimi modyfikacjami, jakie okazały się potrzebne czy wskazane.

[647] Dziś powiedzielibyśmy raczej: „Bracie Czytelniku” lub coś podobnego.

[648] Pomijamy tu strony tekstu mówiące o przygotowaniu (dzień przygotowawczy) do majowych nabożeństw.