Strona 392

Tom III

dolnego korytarza, w celu przystosowania światła, drugi, poczynając od korytarza górnego — dla zamiatania i porządkowania pokoi.

[271c] 12. Łóżka porządkuje się w takich porach: zaczynając w czasie spacerów [rekolektantów], ale na głos dzwonu zapowiadający koniec przechadzki przerywając pracę, by wrócić do niej zaraz po rozejściu się rekolektantów do kaplicy na odnowę [duchową].

13. Wiadomo po licznych doświadczeniach, że rekolektanci ulegają łatwo roztargnieniom na widok innych osób; toteż, by nie udaremnić lepszych owoców [rekolekcji], pokojowi niech uważają na to, aby wtedy, gdy rekolektanci udają się do kaplicy albo wracają do siebie, usunąć się natychmiast do pokoju przeznaczonego dla kaznodziei lub do jednego z pomieszczeń kierowników na tak długo, dopóki rekolektanci nie wrócą do właściwych pokoi.

[271d] 14. Do pokoi, gdy są w nich obecni rekolektanci, kamerdynerzy nie będą wchodzić nigdy, z wyjątkiem wejścia z okazji golenia [uczestników rekolekcji] i w razie potrzeby niesienia im pomocy, gdyby zachorowali. Gdy muszą wchodzić, niech zapukają wprzód do drzwi ostrożnie, aby wejście nie było zaskoczeniem; przy otwieraniu zaś drzwi i zamykaniu niech uważają, by czynić to bez hałasu.

15. Bliscy rekolektantów przebywających w pokojach niech do nich nie wchodzą ani niech nie wkraczają na teren ogrodu.

16. Przy przybywaniu rekolektantów na rekolekcje i przy odchodzeniu [po ich zakończeniu] ma się zważać na to, by w portierni byli prócz furtiana jedynie kierownicy.

17. Przypomina się, aby wieczorem wszyscy odmawiali wspólnie Różaniec święty[643].

7. [WYJĄTKI Z DZIEŁKA PT. „MIESIĄC MAJ DLA WIERNYCH”][644]

(Wedł. 5 włoskiego wydania; data: oryginał 1833, wyd. 5 – 1852)[645]

[643] Następuje czysta strona oryginału, na której ks. Melia napisał: Dom rekolekcyjny założony na Janiculum przez Monsra Piattiego.

[644] Dnia 22 V 1835 roku pisze Święty do kań. Sylwestra Grazianiego: Egzemplarze Miesiąca Maja dla osób świeckich są już wyczerpane. Jest jeszcze wiele egzemplarzy Miesiąca Maja dla osób duchownych, a jeszcze więcej egzemplarzy Miesiąca Maja dla osób zakonnych, gdyż tych ostatnich wydrukowano podwójną ilość (Lett. nr 272 s. 72). Widać z powyższego fragmentu listu, że w roku 1833 ukazał się Miesiąc Maj w trzech wersjach (dla ludu, dla duchownych i dla zakonników), z których pierwsza wyczerpana została w krótkim czasie, jeszcze w roku 1833. Miesiąc Maj dla wiernych (który za życia Świętego doczekał się czterech wydań) napisał Autor powodowany posłuszeństwem wobec spowiednika, ks. Fazziniego, nie umieszczając nawet swego nazwiska. Słowa zaś, którymi chce przemawiać do ludu, wkłada jakby w usta Najśw. Dziewicy. O dwu pozostałych wersjach zob. Wyb. I s. 8, 2 i 12; 4; i te doczekały się po kilka wydań.

[645] Oto karta tytułowa wydania z roku 1852: Maryja, niepokalana Matka Boga i Matka Miłosierdzia w miesiącu maju, Jej czci poświęconemu przypomina Dzieciom Kościoła Katolickiego o ich moralnych i religijnych obowiązkach nakazanych przez Jej Bożego Syna Jezusa w czasie Kazania na Górze zapisanego w świętej Ewangelii. Dzieło Sługi Bożego ks. Wincentego Pallottiego, Założyciela Kongregacji i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Rzym, Zaklad Drukarski G. A. Bertinelli, via Sistina 46, 1852.