Strona 391

Tom III

6. [PUNKTY REGULAMINU DLA OŚRODKA REKOLEKCYJNEGO][638]

(OOCC XI 805—608; data: przed 1830 rokiem)[639]

[271] 1. Jest rzeczą niezbędną, by na korytarzach zachowywane było stale całkowite milczenie; w każdym też innym miejscu rekolekcyjnego domu, gdy zachodzi potrzeba mówienia, wypada bezwzględnie mówić głosem przyciszonym.

[271a] 2. Przed rozpoczęciem rekolekcji jest niezbędne, przynajmniej jeden dzień wcześniej, przysposobienie całkowite pokoi i umieszczenie w nich również przyborów do pisania wraz z atramentem i piaskiem.

3. W celu zachowania porządku i uchronienia służby (camerieri) od nadmiernej pracy z racji [dodatkowych] sprawunków, służba, gdy ktokolwiek z uczestników rekolekcji będzie jej chciał przekazać jakieś zlecenie, niech się niczego nie podejmuje, lecz odpowie, by zwrócili się do kierowników.

4. Niech [pokojowi] pamiętają, że polor schludności nie polega na noszeniu na sobie fartucha[640].

5. Poza dniami świątecznymi, każdego dnia dozwolone jest golenie.

6. Będzie się zwracało uwagę na sposób bycia, na schludność, a także na to, czy nie palą w domu lub ogrodzie.

7. Aby rekolektanci nie musieli znosić przykrego zapachu w korytarzach, gdy wracają do siebie, pokojowi będą uważać, by oczyścić naczynia[641] natychmiast po wyjściu rekolektantów do kaplicy na poranną czy wieczorną medytację i niech się strzegą opróżniania naczyń przez jakiekolwiek okno[642].

[271b] 8. Refektarzowy w czasie rozmyślania [rekolektantów] rozniesie po pokojach filiżanki i chleb na śniadanie.

9. Po Mszy zaś jeden z pokojowych rozniesie kawę, drugi oddzielnie czekoladę, do odpowiednich pokoi.

10. Zaraz po rozejściu się rekolektantów do kaplicy na czytanie duchowne obydwaj kamerdynerzy udadzą się do pokoi, każdy przy jednym, korytarzu, dla zabrania filiżanek.

11. Natychmiast po wyjściu rekolektantów do kaplicy na [duchową] odnowę kamerdynerzy udadzą się do pokoi, jeden, poczynając od

[638] Wszystko wskazuje na to, że regulamin ten odnosi się do ośrodka rekolekcyjnego Opera Piatti. Zob. o tym Wyb. I s. 55 nota 9.

[639] Opuszczamy inicjały haseł, Ad Infinitam Dei Gloriom, itd. jak pod pozycją 4, s. 343.

[640] Należy pamiętać, że był to ośrodek rekolekcyjny dla szlachty, oficerów i urzędników Państwa Kościelnego.

[641] Ma się rozumieć, chodzi tu o „naczynia nocne”.

[642] Zamiast „przez okna zamknięte”, tj. wychodzące na ogród (cortile).