Strona 388

Tom III

wskazać, w jaki sposób można naśladować Świętego w omawianej cnocie (stosownie do stanu i warunków każdego z uczestników konferencji).

Celem ustrzeżenia się ducha [próżnej] ambicji na konferencjach tych należy przemawiać w sposób przyjazny, uprzejmy, pełen namaszczenia, ze znajomością świętej nauki i w formie naukowego wykładu Dlatego, o ile się to uzna za stosowne, trzeba się starać, aby konferencje te nie były urządzane publicznie, ale w jakimś oratorium — prywatnie

Konferencja nie powinna trwać dłużej niż godzinę ani krócej niż trzy kwadranse.

Duchowne te konwersacje powinny się odbywać możliwie jak najczęściej, a byłoby z niemałym pożytkiem, gdyby je można było urządzać przynajmniej raz lub parę razy w tygodniu. W każdym razie należy się starać, by były przeprowadzane co najmniej jeden raz lub dwa razy w każdym miesiącu.

[270h] Przestroga

Jeżeli tego rodzaju konferencje urządza się dla osób nie należących do stanu duchownego, zwraca się uwagę na to, by kierownikiem był duchowny, i również jakiś duchowny omawiać ma cnoty. Tymi zaś osobami, które w związku z czytaniem duchownym mają wypowiadać swe uwagi o charakterze moralnym, mają być osoby odznaczające się życiem wzorowym i roztropnością. Wybiera je kierownik spośród członków wspólnoty, uczęszczających na te konferencje.

Kierownik tych konferencji, ożywiony duchem -fana naszego Jezusa Chrystusa, powinien się starać jak najgorliwiej, aby uczestnicy odnosili z nich pożytek duchowy. W tym celu on sam czytając często życiorys św. Filipa Nereusza[626] zorientuje się, w jaki to sposób duch Jezusa Chrystusa działał w sercu tegoż Świętego, by oddawać się praktyce rozmów duchowych, kierujących duszami na drodze do ewangelicznej doskonałości.

[270i] Sposób prowadzenia konferencji

Przyjdź, Duchu Światy, napełnij serca wiernych Twoich i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. l odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się.

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, dozwól nam w tymże Duchu poznać to, co jest prawe, i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.[627]

Uwaga: Jeżeli wszyscy lub przynajmniej większa część członków i wspólnoty należy do Bractwa Niepokalanego Poczęcia, mającego siedzibę

[626] Zob. wyżej, przyp. 28.

[627] por. Mszał Rzymski, Msza na niedzielę Zesłania Ducha Świętego.